Bezpečnost potravin

Denně porci fermentovaného mléka

Vydáno: 18. 2. 2003
Autor:

Mléko s vysokým obsahem bioaktivních peptidů, získané fermentací Lactobacillus helveticus LBK-16H   má při denní konzumaci asi 150 ml pozitivní vliv na snižování krevního tlaku u hypertoniků.

Finští pracovníci z Výzkumného centra Valio a Institutu biomediciny na univerzitě v Helsinkách zjistili, že fermentované mléko s vysokým obsahem bioaktivních peptidů se může používat ke snižování krevního tlaku u osob s hypertenzí, která je jedním z rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění. Výsledky sledování dlouhodobého účinku mléka fermentovaného Lactobacillus helveticus LBK-16H  na snižování krevního tlaku u pacientů s vysokým tlakem jsou publikovány v únorovém čísle  časopisu American Journal of Clinical Nutrition. V rámci výzkumu dostávali účastníci, pacienti s vysokým tlakem, denně po dobu 21 týdnů 150 ml mléka fermentovaného L. helveticus LBK-16H , resp. placeba. Během této doby byly účastníkům měřeny v týdenních intervalech hodnoty systolického a diastolického krevního tlaku. Mezi oběma skupinami byly zjištěny významné rozdíly jak v systolickém, tak i diastolickém tlaku, přičemž demografické faktory nehrály téměř žádnou roli. Na základě získaných výsledků bylo konstatováno, že denní konzumace mléka fermentovaného L. helveticus LBK-16H  obsahujícího bioaktivní peptidy má u osob s hypertenzí významný vliv na snižování krevního tlaku. Tento efekt je vysvětlován tím, že peptidy odvozené od mléčných proteinů mohou vykazovat ACE-inhibiční schopnosti. ACE (Angiotensin-Converting Enzyme … enzym konvertující angiotensin) má v regulaci krevního tlaku dvojí úlohu – katalyzuje produkci vazokonstriktoru angiotensinu II a inaktivuje vazodilátor bradykinin. Inhibicí těchto procesů vykazují ACE inhibitory antihypertenzní účinky.
American Journal of Clinical Nutrition, 77, 2003, č. 2, s. 326–330