Bezpečnost potravin

Den ve vinohradu ÚKZÚZ

Vydáno: 16. 8. 2022
Autor: ÚKZÚZ

Odborně vzdělávací akce ÚKZÚZ se koná 30. srpna 2022.

Upoutávka Den ve vinohradu

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Oddělení vinohradnictví Znojmo – Oblekovice, pořádá ve vinici Načeratický kopec již tradiční odborně – vzdělávací akci, letos v rámci oslav k 200. výročí od narození zakladatele moderní genetiky J.G. Mendela s názvem  

„Jaké víno by Mendel pil, kdyby révu šlechtil?“ 

Součástí programu bude „vinohradnické (polní) kázání“ našich šlechtitelů a diskuse s nimi, hodnocení odrůdových vín se zaměřením na nové odrůdy, hodnocení stavu odrůdových pokusů a vzorků hroznů stolních odrůd révy.  

Dalším tématem bude ekologické vinohradnictví v širších souvislostech. 

 

Předběžný program akce najdete v příloze.

Registrujte se prosím nejlépe do 25. 8. 2022 prostřednictvím formuláře: https://bit.ly/3aMf0Qq

Akce je bez registračních poplatků, občerstvení je zajištěno.

Přílohy

 

Zdroj: ÚKZÚZ