Bezpečnost potravin

Databáze MetaPath úřadu EFSA byla zveřejněna

Vydáno: 1. 3. 2023
Autor: KM EFSA

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) informuje, že zprovoznil konečnou verzi databáze MetaPath. MetaPath je veřejná databáze obsahující výsledky studií metabolismu pesticidů v rostlinách a hospodářských zvířatech. Databáze umožňuje efektivní vyhledávání a získávání údajů o metabolismu nebo katabolismu, sledovaných biotransformačních cestách a klíčových podpůrných metadatech. Databáze podporuje metabolické simulace a predikce a přispívá k omezení testování na zvířatech.

Žadatelé (osoby, podnikatelé) předkládající žádost o registraci pesticidů musí poskytnout údaje o metabolismu v oblasti reziduí a toxikologii savců vytvořené pomocí softwaru „MetaPath composer software“.

MetaPath pomáhá všem zúčastněným stranám se zájmem o metabolity pesticidů:

  • Podporuje žadatele při přípravě jejich dokumentace.
  • Umožňuje akademické obci a dalším zainteresovaným stranám přístup ke stávajícím informacím a plánování nových studií.
  • Zefektivňuje hodnocení rizik a podporuje harmonizaci mezi regulačními orgány na celém světě.

Předtím, než se úřad EFSA připojil k tomuto mezinárodnímu projektu spolupráce, byl MetaPath původně vyvinut Laboratoří počítačové chemie v Burgasu (LMC, Bulharsko) a americkou Agenturou pro ochranu životního prostředí (EPA). Byl integrován s nástrojem OECD QSAR, přičemž plné interoperability těchto dvou nástrojů bude dosaženo v následujících měsících ve spolupráci s Evropskou agenturou pro chemické látky (ECHA).

Access EFSA’s MetaPath database here!

Kontakt pro dotazy a další informace: Anja Friel, Peer Review Residues (PLANTS): Anja.FRIEL@efsa.europa.eu.

Další informace jsou k dispozici na internetových stránkách úřadu EFSA.

Zdroj: EFSA