Bezpečnost potravin

Databáze glykemických indexů

Vydáno: 12. 7. 2011
Autor:

Online databáze potravin/pokrmů (v češtině), pro které je stanoven glykemický index (GI).

DIOGENES (Diet, Obesity and Genes)  je celoevropský projekt, který se zaměřuje na problém obezity z dietetického hlediska: nový náhled na obezitu  a nové postupy prevence obezity. Jde o tzv. integrovaný projekt (2005–2009) podporovaný Evropskou komisí prostřednictvím 6. rámcového programu V&V v 5. prioritě: kvalita a bezpečnost potravin.

V rámci projektu DIOGENES byla vytvořena u pěti evropských databází potravin (Česko, Dánsko, Nizozemsko, Německo, Velká Británie) online databáze glykemických indexů (GI) pro vybrané potraviny a pokrmy. Hodnoty GI do databáze byly získány z pěti zdrojů: měření, publikované hodnoty, ekvivalentní hodnoty, odhadnuté hodnoty, nominální hodnota 70 tam, kde neexistovaly jiné důvěryhodné zdroje.

Přístup do online databáze GI: http://diogenes.s24.net/. V databázi GI lze vyhledávat podle různých hledisek.

Přístup do české verze: Ve vyhledávacím okně “Filter by country” vyberte “Czech Republik” a volbu potvrďte kliknutím na “Search”. Názvy potravin a pokrmů (celkem 546 položek) jsou uvedeny v angličtině (u všech pěti databází) a v národním jazyce, tj. v češtině.
Přímý vstup do české verze online databáze GI zde.

Výzkumníci v rámci projektu hledali optimální stravu pro prevenci a léčbu obezity, přičemž došli k závěru, že současná dietetická doporučení nejsou optimální pro prevenci hmotnostního přírůstku u osob s nadváhou. Osoby, které snížily svoji hmotnost, si snáze udrží pokles hmotnosti, pokud budou konzumovat stravu s mírně vyšším obsahem bílkovin a potraviny s nízkým GI.

Zdroj: research*eu. Results Magazíne No 2 May 2011