Bezpečnost potravin

Darovat potraviny na charitu bude pro firmy výhodnější

Vydáno: 20. 11. 2014
Autor: MZe

Tisková zpráva Ministerstva zemědělství ze dne 20. 11. 2014.

Darovat potraviny na charitu bude pro firmy výhodnější. Ministerstvo zemědělství to vítá jako krok k zamezení plýtvání a pomoci potřebným

Lidé mohou tuto sobotu věnovat trvanlivé potraviny potřebným v rámci Národní potravinové sbírky. Stane se tak díky iniciativě Ministerstva zemědělství a jednáním se zástupci Ministerstva financí a potravinových bank. U potravin darovaných potravinovým bankám bude možné v daných případech stanovit základ daně z přidané hodnoty v minimální hodnotě, která se bude blížit nule, případně bude nulová. Pro firmy tak bude výhodnější věnovat sociálně potřebným například jídlo s končícím datem trvanlivosti.

„Vítám, že výrobci a obchodníci nebudou muset platit DPH za potraviny, které se rozhodnou věnovat lidem v hmotné nouzi. Několikrát jsem o tom jednal s Ministerstvem financí i s potravinovými bankami. Pro obchodníky bude výhodnější dát jídlo na charitu, než ho například vyhodit. Jednoznačně jde o jeden z nástrojů, který zamezí plýtvání potravinami, které se navíc dostanou k sociálně potřebným,“ uvedl ministr Marian Jurečka.

U darovaných potravin musí producenti a prodejci v současné době odvádět 15% DPH z ceny potravin, tedy stejně vysokou jako u potravin, které se prodávají za běžnou cenu.

V sobotu 22. listopadu mohou lidé věnovat trvanlivé potraviny v Národní potravinové sbírce. Jídlo dostanou přednostně charitativní organizace, které poskytují pomoc například seniorům, matkám samoživitelkám, pěstounským rodinám a dětským domovům. Ministerstvo zemědělství tento projekt podporuje jako strategický partner a současně letošnímu ročníku poskytl ministr zemědělství Marian Jurečka svoji záštitu.  

Darované potraviny musí být bezpečné a zdravotně nezávadné. Podle evropského práva jsou potraviny s překročeným datem použitelnosti považovány za nebezpečné a nesmí se prodávat. Naopak potraviny s označením minimální trvanlivosti mohou být po překročení tohoto data uváděny na trh. Na charitu mohou obchodníci dát i zboží s estetickými vadami.

V Evropské unii se ročně vyhodí 90 milionů tun potravin, tj. 180 kilogramů na obyvatele za rok. Nejvíce se plýtvá s ovocem a zeleninou. Pokud by se do roku 2020 nic nezměnilo, potravinový odpad by se zvýšil o 40 %. Cílem Evropské komise je snížit potravinový odpad do roku 2020 o 50 %, čímž by se v EU ušetřilo 95 miliard eur.

Hynek Jordán
ředitel Odboru komunikace MZe

Zdroj:  Ministerstvo zemědělství