Bezpečnost potravin

Další záchyt infikovaného osiva papriky v zásilkách z Číny

Vydáno: 26. 2. 2021
Autor: ÚKZÚZ

Tisková zpráva ÚKZÚZ

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) v rámci provádění rostlinolékařských kontrol zachytil další výskyt regulovaných škodlivých organismů v dováženém osivu papriky v zásilkách z Číny. Tentokrát byl zjištěn výskyt viroid vřetenovitosti hlíz bramboru – Potato spindle tuber viroid (PSTVd) a nebezpečná bakterióza způsobená bakteriemi rodu Xanthomonas. ÚKZÚZ nařídil zákaz vstupu zásilek pozitivně testovaných osiv na území ČR a jejich likvidaci. Od začátku roku bylo odebráno celkem 78 vzorků osiv rajčete a papriky při kontrolách dovozu.

ÚKZÚZ v rámci provádění rostlinolékařských kontrol dováženého osiva  zachytil další výskyt škodlivých organismů. Tentokrát byl zjištěn v osivu papriky výskyt viroid vřetenovitosti hlíz bramboru – Potato spindle tuber viroid (PSTVd) a nebezpečná bakterie z rodu Xanthomonas. 

Jejich hlavními hostitelskými rostlinami jsou rajče, paprika a brambor, šíří se převážně infikovaným osivem a sadbou. Ztráty na produkci mohou dosáhnout až 100 %. Oba tyto patogeny patří z důvodu rizika pro zdraví rostlin mezi úředně regulované v rámci Evropské unie a v České republice již byly v minulosti detekovány.

Zajištěná pozitivně testovaná partie osiva papriky byla původem z Číny a po zjištění přítomnosti kontaminace uvedenými patogeny byla zlikvidována.

Rostlinolékařský portál ÚKZÚZ – bakterie Xanthomonas

 

Ivana Kršková, tisková mluvčí
 

17. 02. 2021 – Záchyty infikovaného osiva rajčete a papriky v zásilkách z Číny
28. 01. 2021 – ÚKZÚZ posiluje opatření proti šíření viru hnědé vrásčitosti plodů rajčete
17. 08. 2020 – EU zpřísnila fytosanitární požadavky v ochraně před virem hnědé vrásčitosti plodů rajčete
20. 07. 2020 – ÚKZÚZ zadržel zásilky osiva papriky a rajčete napadené nebezpečnými viry
18. 12. 2019 – Evropu trápí nový virus rajčete a papriky

 

Zdroj: ÚKZÚZ