Bezpečnost potravin

Další uznaná a neuznaná zdravotní tvrzení

Vydáno: 19. 10. 2011
Autor: Ing. Irena Suková

Úřad EFSA uznal tvrzení o účinku vitaminu D v prevenci zranění u starých osob, ale nepovažuje za prokázané tvrzení o účinku tripeptidů firmy Valio na udržování normálního tlaku a účinku polyfenolů z jablek firmy Diana Naturals’ na snížení postprandiální glykemické odezvy.

Panel pro dietní produkty, výživu a alergie (NDA) úřadu EFSA uznal oprávněnost tvrzení DSM Nutritional Products Europe, že suplementace vitaminem D (D2 a D3) tak, aby celková denní dávka činila 800 I.U.; (20), a v kombinaci s vápníkem významně snižuje riziko pádů u osob nad 60 let, na rozdíl od suplementace samotným vápníkem. Schválené je tvrzení (EFSA-Q-2010-01233): „Vitamin D může snížit riziko pádů. Pády jsou rizikovým faktorem fraktur kostí.“

Panel NDA však neuznal za prokázané tvrzení společnosti Valio, že produkt s tripeptidy isoleucyl-prolyl-proline (IPP) a valyl-prolyl-proline (VPP) pomáhá udržovat normální krevní tlak (EFSA-Q-2008-1402 , EFSA-Q-2008-1448 , EFSA-Q-2008-2564 , EFSA-Q-2008-2565 , EFSA-Q-2008-3624). I když bylo uznáno, že normální krevní tlak je příznivý fyziologický efekt, nepovažuje NDA podklady pro tvrzení za přesvědčivé. Metodikám sedmi z osmi studií potvrzujících vliv produktu na systolický tlak vytýká značné nedostatky. U studií na zvířatech chybějí některé informace umožňující prokázat účinek na lidech, a dále nebyl uveden mechanismus, jakým produkt v navrhovaném množství působí účinně.

Další žádost o tvrzení podaná firmou Diana Naturals’ se týkala možnosti snižování postprandiální glykemické odezvy užíváním polyfenolického prášku z jablek Appl’In®. Ve stanovisku zveřejněném 5. října 2011 (EFSA-Q-2011-00190) panel NDA uvedl, že i když postprandiální glykemická odezva může být považována za fyziologický efekt, pokud postprandiální insulinémie není nepřiměřeně zvýšena. Tvrzení firmy Kraft ohledně postprandiální glykemické odezvy schválil panel NDA v červenci 2011. V dnešním případě však nepovažuje předložené studie za dostatečné potvrzení oprávněnosti tvrzení. V jedné ze tří studií neodpovídají specifikace testovaného produktu tomu, na který se vztahuje tvrzení. Ve dvou dalších studiích byla měřena postprandiální glukóza, ale nikoli inzulinová odezva.

EU Food Law, 2011, č. 503, s. 4-5

Související informace:
AZ-Slovník: Glykemický index
AZ-Slovník: Zdravotní tvrzení