Bezpečnost potravin

Další společná kontrola dozorových orgánů v areálu SAPA v Praze 4

Vydáno: 25. 6. 2018
Autor: SVS

Informace SVS ze dne 22. 6. 2018.

Společná kontrola Státní veterinární správy, Policie ČR, Celní správy a Státní zemědělské a potravinářské inspekce byla provedena ve čtvrtek 21.6.2018. SVS se při ní zaměřila na obchodování se živočišnými produkty, zejména s masem, vejci a produkty rybolovu jako jsou ryby a dary moře (krevety, sépie, mušle, …).

Při kontrole veterinární inspektoři zjistili závady ve značení přepravovaného hovězího a vepřového masa a kostí a chybějící průvodní doklady. Maso bylo navíc přepravováno ve vozidle, jež nebylo registrováno u SVS, jak ukládají předpisy. Celkově se jednalo o 230 kg masa.

V rámci dalších kontrol bylo konstatováno pochybení přepravce 20 400 ks čerstvých vajec, který takto podniká bez registrace SVS.

Provozovatelé potravinářských podniků, kteří jsou odpovědni za zjištěné závady, budou čelit přestupkovým řízením. Za porušení pravidel pro obchodování s masem jim hrozí pokuty až ve výši 10 milionů Kč, za provozování činnosti přepravy bez registrace sankce až do výše 300 000,- Kč.

O společné kontrole informovala dnes na svém webu také Policie ČR.

Zdroj: SVS