Bezpečnost potravin

Další schválená zdravotní tvrzení zařazena do seznamu

Vydáno: 20. 6. 2013
Autor: sukova1

Nařízení 536/2013/EU doplňuje seznam schválených tvrzení uvedený v nařízení 432/2012/EU o tvrzení týkající se α-cyklodextrinu, fruktózy, DHA a EPA, sušených švestek.

Na základě § 13 odst. 3 nařízení 1924/2006/ES o tvrzeních bylo vydáno nařízení 432/2012/EU, kterým se zřizuje seznam schválených zdravotních tvrzení při označování potravin jiných než tvrzení o snížení rizika onemocnění a o vývoji a zdraví dětí, který obsahuje 222 schválených zdravotních tvrzení (odpovídají 497 položkám uvedeným v souhrnném seznamu předloženém úřadu EFSA k vědeckému posouzení).

Nyní komise dokončila posouzení zdravotních tvrzení předložených k hodnocení s výjimkou čtyř kategorií tvrzení pro specifické skupiny potravin nebo jednu jejich složku:
– tvrzení o rostlinných látkách, běžně známých jako „botanické látky“,
– tvrzení o specifických potravinách, konkrétně potravinách používaných ve velmi nízkokalorické stravě a potravinách se sníženým obsahem laktózy,
– tvrzení o kofeinu a
– tvrzení o sacharidech.

Do seznamu schválených zdravotních tvrzení uvedených vpříloze nařízení 432/2012/EU se na základě nařízení 536/2013/EU vkládají tyto položky:

Živina, látka, potravina nebo kategorie potravin

Tvrzení

1) Podmínky používání tvrzení

2) Příp. podmínky a/nebo omezení používání potraviny a/nebo doplňující sdělení nebo varování

α-cyklodextrin

Konzumace alfa-cyklodextrinu jakožto součásti jídla obsahujícího škrob přispívá k omezení nárůstu hladiny glukózy v krvi po tomto jídle Tvrzení smí být použito u potravin, které obsahují alespoň 5 g alfa-cyklodextrinu na 50 g škrobu v kvantifikované porci jakožto součásti jídla. Aby bylo možné tvrzení použít, musí být spotřebitel informován, že příznivého účinku se dosáhne konzumací alfa-cyklodextrinu jakožto součásti jídla.

Fruktóza

Konzumace potravin obsahujících fruktózu vede k menšímu nárůstu hladiny glukózy v krvi ve srovnání s potravinami obsahujícími sacharózu nebo glukózu

Tvrzen í je možno použít v potravinách nebo nápojích, v nichž je cukr glukóza nebo sacharóza nahrazen fruktózou tak, aby snížení obsahu glukózy nebo sacharózy v těchto potravinách nebo nápojích bylo alespoň 30 %.

Kyselina dokosahexaenová (DHA)

DHA přispívá k udržení normální hladiny triglyceridů v krvi

1) Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které poskytují přívod 2 g DHA denně a které obsahují DHA v kombinaci s kyselinou eikosapentaenovou (EPA). Aby bylo možné tvrzení použít, musí být spotřebitel informován, že příznivého účinku se dosáhne při přívodu 2 g DHA denně. Jestliže je tvrzení použito u doplňků stravy nebo obohacených potravin, musí být spotřebitel informován, že nesmí překročit doplňkový přívod 5 g denně kombinace EPA a DHA.

2) Tvrzení nesmí být používáno u potravin určených pro děti.

Kyselina dokosahexaenová a kyselina eikosapentaenová (DHA/EPA)

DHA a EPA přispívají k udržení normálního krevního tlaku

1) Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které poskytují přívod 3 g EPA a DHA denně. Aby bylo možné tvrzení použít, musí být spotřebitel informován, že příznivého účinku se dosáhne při přívodu 3 g EPA a DHA denně. Jestliže je tvrzení použito u doplňků stravy nebo obohacených potravin, musí být spotřebitel informován, že nesmí překročit doplňkový přívod 5 g denně kombinace EPA a DHA.

2) Tvrzení nesmí být používáno u potravin určených pro děti.

Kyselina dokosahexaenová a kyselina eikosapentaenová (DHA/EPA)

DHA a EPA přispívají k udržení normální hladiny triglyceridů v krvi

1) Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které poskytují přívod 2 g EPA a DHA denně. Aby bylo možné tvrzení použít, musí být spotřebitel informován, že příznivého účinku se dosáhne při přívodu 2 g EPA a DHA denně. Jestliže je tvrzení použito u doplňků stravy nebo obohacených potravin, musí být spotřebitel informován, že nesmí překročit doplňkový přívod 5 g denně kombinace EPA a DHA.

2) Tvrzení nesmí být používáno u potravin určených pro děti.

Sušené švestky kultivarů „švestky domácí“ (Prunus domestica L.)

Sušené švestky přispívají k normální činnosti střev

Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které poskytují přívod 100 g sušených švestek denně. Aby bylo možné tvrzení použít, musí být spotřebitel informován, že příznivého účinku se dosáhne při přívodu 100 g sušených švestek denně.

 

Toto nařízení se začne používat šest měsíců po jeho vstupu v platnost, tj. o 2. ledna 2014

Tvrzení, jejichž posouzení nebylo ještě dokončeno, mohou být i nadále používána v souladu s čl. 28 odst. 5 a 6 nařízení 1924/2006/ES.

Úřední věstník EU, L 160, 12.6.2013, s. 4