Bezpečnost potravin

Další posuzování zdravotních tvrzení podle článku 13

Vydáno: 20. 7. 2011
Autor:

Do 30. září lze podávat doplňující informace pro některá tvrzení, u kterých EFSA nevydal konečné stanovisko.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) došel při posuzování vědeckého opodstatnění zdravotních tvrzení podaných podle článku 13 nařízení (ES) č. 1924/2006 v některých případech k závěru, že poskytnuté údaje nebyly kompletní, a proto nemohl provést náležité posouzení.
Komise a členské státy EU jakožto manažeři rizika proto odsouhlasily, že by se mělo provést další posuzování těchto tvrzení, neboť současná situace neumožňuje s konečnou platností rozhodnout, zda se mají tato tvrzení uvést na seznam schválených zdravotních tvrzení.

Existují dvě kategorie tvrzení, pro které se hodnocení EFSA považuje za neprůkazné. Jsou to:
– zdravotní tvrzení pro mikroorganismy, které jsou podle EFSA nedostatečně charakterizované;
– zdravotní tvrzení, pro která byl podle EFSA poskytnutý důkaz nedostatečný.

Pro tato tvrzení budou kompetentní autority zemí EU odpovědné za dodání dalších údajů Komisi, která je následně postoupí EFSA. Aby se usnadnil proces dalšího posuzování, připravila Evropská komise ve spolupráci s EFSA návod na podávání návrhů pro další posuzování zdravotních tvrzení před dokončením procesu autorizace.
Byl vytvořen přehled zdravotních tvrzení (podle ID), kterých se proces dalšího posuzování týká, a pro každé zdravotní tvrzení na tomto seznamu byl určen stát EU, který bude odpovědný za dodání doplňujících údajů.

Do 30. září 2011 může jakýkoliv subjekt prostřednictvím odpovědné země EU poskytnout doplňující údaje pro příslušné zdravotní tvrzení. Tvrzení, pro která odpovědná země EU neobdrží žádné doplňující informace, nebudou do procesu dalšího posuzování zahrnuta.

Zdroj: Evropská komise