Bezpečnost potravin

Další obchod uzavřen kvůli katastrofální hygieně

Vydáno: 26. 8. 2013
Autor: SZPI

Tisková zpráva SZPI ze dne 23. 8. 2013.

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) zjistila závažné nedostatky v provozovně Trang Ngo Van, Sídl. Míru 272, 38451 Volary a dne 22. srpna 2013 uložila zákaz užívání prostor pro uvádění potravin do oběhu. Na prodejní ploše inspekce zjistila stopy přítomnosti škůdců, jednalo se o myší trus na policích v blízkosti pečiva a v místě s nabízeným ovocem a zeleninou. V zázemí prodejny byl nalezen masivní výskyt exkrementů a byla spatřena živá vitální myš.
Přítomnost hlodavců v prodejně potravin i zázemí je v rozporu s hygienickými předpisy, zejména s Nařízením (ES) 852/2004. Prostory provozovny nesplňovaly podmínky, které umožňují uchovat zdravotní nezávadnost potravin. Na místě uložený zákaz bude uvolněn, až provozovatel prokáže, že odstranil všechny zjištěné nedostatky. Inspekce nařídila provozovateli provést celkový úklid, důkladnou deratizaci a likvidaci všech potravin poškozených přítomností hlodavců. SZPI konstatovala, že dosud prováděná opatření na ochranu proti škůdcům byla neúčinná a nedostatečná a potravinářské prostory nebyly udržovány v čistotě a dobrém stavu.
S kontrolovanou osobou inspekce zahájí správní řízení o uložení sankce.
Zpracoval: Martin Štoll

Zdroj: SZPI