Bezpečnost potravin

Další nevyhovující sardinky z Maroka se stahují

Vydáno: 18. 7. 2011
Autor: SVS ČR

Tisková zpráva SVS ČR ze dne 15.7.2011.

Opět problém se sardinkami z Maroka 

Dnešní zpráva navazuje na tiskovou zprávu z 24. 6. 2011, jde o prakticky stejný problém. Na základě šetření u spol. HAMÉ bylo dne 23. 6. vydáno Krajskou veterinární správou pro Zlínský kraj Rozhodnutí ve věci vydání mimořádného veterinárního opatření (MVO) – vyšetřit ostatní šarže konzerv rybích sardinek původem z Maroka (výrobce LGMC/AMIAROC) na obsah kadmia a histaminu.

A v některých šaržích byl zjištěn nadlimitní obsah kadmia, což nevyhovuje nařízení 1881/2006/ES. Všichni odběratelé již byli informování a probíhá stahování. Přestože se část výrobků zachytila převážně ve skladech, existuje možnost setkat se s nimi v tržní síti, popřípadě již u konečného spotřebitele. Jedná se o tyto výrobky:

Sardinky v rostlinném oleji („HAMÉ OCEAN“) á 120 g čísla šarží:

XAL 270 B (DMT 31. 12. 2014) tato šarže distribuována i na Slovensko.
XAL 274 B (DMT 31. 12. 2014)
XAL 278 B (DMT 31. 12. 2014)
XAL 167 B (DMT 31. 12. 2014)
XAL 67 K (DMT 31. 12. 2015)
XAL 315 B (DMT 31. 12. 2014)

V celém množství byly na skladě zadrženy tyto šarže Sardinek v rostlinném oleji („HAMÉ OCEAN“)  XAL 099 K, XAL 69 K, XAL 67 K (s DMT 31. 12. 2014).

Sardinky pikant HAMÉ á 120 g č. šarží:

XAL 187 B (DMT 31. 12. 2014)
XAL 300 B (DMT 31. 12. 2014)

Obě tyto šarže byly distribuovány také na Slovensko……

Sardinky v rostlinném oleji „DLE GUSTA“ á 120g č. šarže:

XAL 174 B (DMT 31. 12. 2014)

V celém množství byla na skladě zadržena šarže Sardinek v rostlinném oleji „DLE GUSTA“   XAL 104 K (s DMT 31. 12. 2015).

Limit pro kadmium v sardinkách je podle nařízení 1881/2006 ES 0,1 mg/kg. Při otravě kadmiem, to by ale musela být dávka několikanásobně vyšší, hrozí nevolnost, zvracení, bolest hlavy. V případě marockých sardinek byl limit překročen jen nepatrně.

Takovéto nedodržení stanovených limitů by nemělo přímo ohrozit zdraví lidí. Nicméně takovéto potraviny nemají na talíři co dělat.

Zboží je stahováno z tržní sítě a o jeho dalším nakládání (likvidace popřípadě vrácení výrobci zpět do Maroka) bude rozhodnuto po ukončení stahování (15. 8. 2011).

O našem zjištění jsme informovali okamžitě i ostatní členské státy systémem rychlého varování RASFF. Tuto informaci zveřejňujeme v souladu s čl. 10 Nařízení EP a R 178/2002.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.