Bezpečnost potravin

Další nařízení zaměřené na snížení výskytu salmonel u krůt

Vydáno: 29. 1. 2013
Autor: sukova1

Nařízení 1190/2012/EU aktualizuje cíl Unie týkající se výskytu S. enteritidis a S. typhimurium v hejnech krůt. Částečně nahrazuje a zrušuje prováděcí nařízení 584/2008/ES.

Nařízení 1190/2012/EU o cíli Unie zaměřeném na snížení výskytu Salmonella enteritidis a Salmonella typhimurium v hejnech krůt, jak je stanoveno v nařízení 2160/2003/ES.

Novým nařízením jsou mj. revidována ustanovení prováděcího nařízení  584/2008/ES, podle kterého mělo dojít ke snížení maximálního procenta hejn  krůt, která zůstávají pozitivní na S.enteritidis a S. typhimurium, na nejvýše 1% do 31. 12. 2012.

Aktualizace se provádí mj. na základě šetření EFSA týkajícího se všech sérotypů salmonel s významem pro veřejné zdraví u krůt. Jmenované sérotypy jsou nejčastěji spojované s nemocemi u lidí.

Prokázalo se, že zejména v r. 2010 se značně snížil počet případů salmonelózy způsobených S.enteritidis u lidí. Tlumící opatření Unie u krůt přispěla k podstatnému snížení počtu případů salmonelózy u lidí spojovaných s krůtami ve srovnání se stavem v roce 2007.

Jedněmi z nejčastěji zjištěných sérotypů salmonel u několika druhů zvířat a klinických izolátů u lidí se staly v posledních letech monofázické kmeny S. typhimurium, a to včetně kmenů  s antigenním vzorcem 1,4,[5],12:i:-, který zahrnuje kmeny s antigenem O5 i bez něj. Ty je třeba považovat za varianty představující riziko pro veřejné zdraví srovnatelné s ostatními kmeny S. typhimurium, a proto jsou rovněž nově zahrnuty.

V příloze nového nařízení 1190/2012/EU se stanovuje postup odběru, analýzy a vyhodnocení vzorků (tzv. vyšetřovací program potřebný pro ověření, zda bylo dosaženo cíle Unie).

Nařízení 584/2008/ES se zrušuje.

Úřední věstník EU, L 340, 13.12.2012, s.29