Bezpečnost potravin

Další GM produkty označeny úřady jako bezpečné

Vydáno: 21. 11. 2022
Autor: BIOTRIN

Informace organizace BIOTRIN

Nově byla zveřejněna hodnocení bezpečnosti dvou geneticky modifikovaných (GM) plodin – kukuřice tolerantní vůči herbicidům a odolné vůči hmyzu a patentované pšenice HB4® tolerantní vůči suchu. Obě GM plodiny byly prokázány jako bezpečné z hlediska možných účinků na zdraví lidí, zvířat, ale i z hlediska vlivu na životní prostředí.

První GM plodina, kukuřice, byla hodnocena panelem Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) pro GM organismy (GMO Panel). Jednalo se o kukuřici, která je subkombinací pěti druhů: MON 89034 × 1507 × MIR162 × NK603 × DAS-40278-9. Hodnocení se týkalo především dovozu, zpracování a použití jako potraviny a krmiva v EU. GMO Panel při EFSA již dříve posuzoval jednotlivé druhy a nezjistil u nich žádná bezpečností rizika. Toto stanovisko se nemění ani u posuzovaných subkombinací a předešlé závěry o bezpečnosti tak zůstávají v platnosti.

Druhá zmiňovaná GM plodina, pšenice, byla hodnocena americkým Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv (FDA). Úřad dospěl k závěru, že pšenice HB4® nevyvolává žádné problémy, které by vyžadovaly přezkoumání před uvedením na trh. Tento závěr je klíčovým krokem k umožnění komerčního využití pšenice HB4® ve Spojených státech. Nedávno byla tato odrůda GM pšenice schválena pro použití v potravinách a krmivech také v Brazílii, Kolumbii, Austrálii a Novém Zélandu a dále je komerčně povolena pro produkci a spotřebu v Argentině. Použitá technologie navíc nezvýšila pouze odolnost vůči suchu, ale zvýšila také výnosy v podmínkách s omezeným množstvím vody, a to v průměru o 20 %.

Zdroje:

Zdroj článku: BIOTRIN

Foto: EFSA: Five-event GM Stack Maize and Subcombinations as Safe as Non-GM Maize- Crop Biotech Update (August 17, 2022) | Crop Biotech Update – ISAAA.org