Bezpečnost potravin

Další důkazy preventivního působení vitaminu E proti Alzheimerově chorobě

Vydáno: 10. 11. 2004
Autor:

Výsledky nejnovější americké studie zaměřené na způsoby poškozování mozkových buněk v důsledku Alzheimerovy choroby naznačují, že prevenci této choroby napomáhá i vitamin E.

Výsledky nové americké studie zaměřené na způsoby poškozování mozkových buněk v důsledku Alzheimerovy choroby naznačují, že prevenci této choroby napomáhá i vitamin E. Výzkumníci z univerzity v Kentucky zkoumali amyloid beta-peptid, což je látka přispívající k vytváření senilního plaku v mozku pacientů s Alzheimerovou chorobou, považovaná za příčinu poškození mozku. Ve zprávě, publikované v říjnovém čísle časopisu Journal of Alzheimer’s Disease, se uvádí že u animální formy peptidu vede přívod antioxidačního vitaminu E ke zpomalování destrukce mozkových buněk. Dále bylo konstatováno, že jak amyloid beta-peptin v živočišném modelu, tak stejná látka v humánním modelu způsobují zeslabení vazby mezi neurony a snižují životaschopnost buněk stejně jako další poškození spojené s Alzheimerovou chorobou. Předchozí výzkumy ukázaly, že antioxidační vitaminy chrání mozek před poškozením působeným volnými radikály a dalšími reaktivními kyslíkovými formami produkovanými během základního metabolismu buněk. Na poškození volnými radikály jsou obzvláště citlivé neurony. Rovněž bylo zjištěno, že suplementy vitaminu E v kombinaci s vitaminem C snižovaly pravděpodobnost vývoje Alzheimerovy choroby, nebylo ale prokázáno příznivé působení multivitaminů nebo samotného vitaminu E. Z téměř 18 milionů případů demence na světě je převážně hlavní příčinou Alzheimerova choroba. Do roku 2025 se tento počet má zvýšit na 34 milionů, přičemž 71 % všech postižených bude z rozvojových zemí. Studie výzkumníků z Kentucky rovněž naznačuje nové mechanismy působení humánního amyloidu beta-peptidu a identifikuje methionin v peptidu jako klíčový prvek přispívající vzniku Alzeheimerovy choroby. Dřívější teorie předpokládala, že tímto prvkem jsou místa v humánním peptidu vázající měď. Animální forma peptidu, která místa vázající měď nemá, ale poškození přesto způsobuje. To podle názoru výzkumníků indikuje, že poškození neuronů způsobené humánním peptidem u pacientů s Alzheimerovu chorobu je spojeno s peptidovým reziduem methioninu.
http://www.nutraingredients.com