Bezpečnost potravin

CzechFoodChem 2019

Vydáno: 2. 5. 2019
Autor: ČSCH

Symposium se koná ve Skalském Dvoře ve dnech 27.-29. května 2019.

Letošní Symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin se koná ve Skalském Dvoře ve dnech  27. –  29. května 2019

Symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin je organizováno Odbornou skupinou pro potravinářskou a agrikulturní chemii České společnosti chemické jako každoroční setkání pracovníků potravinářských, zemědělských a navazujících oborů, a to jak z vědecko-výzkumných, kontrolních a vzdělávacích institucí, tak výrobní praxe. Již od vzniku tohoto symposia s mezinárodní účastí v roce 1970 jsou jeho spolupořadateli Ústav analýzy potravin a výživy (dříve Ústav chemie a analýzy potravin) Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a Výzkumný ústav potravinářský Praha.

Program symposia je orientován na nové směry ve výrobě a hodnocení potravin se zaměřením na bílkoviny, lipidy, sacharidy, vitaminy, minerální látky, aditiva a kontaminanty. Nedílnou součástí programu jsou rovněž prezentace aktualit z firem a institucí, jejichž činnost s potravinářským průmyslem, jeho kontrolou a výzkumem souvisí. Program letošního, již XLIX. Symposia o nových směrech výroby a hodnocení potravin bude zahrnovat úvodní blok přednášek na téma „Reformulace – změny ve složení potravinářských výrobků respektující současná výživová doporučení„. Symposium bude uspořádáno formou přednášek a posterů s vydáním sborníku příspěvků v elektronické formě s ISSN a ISBN. Nejlepší posterové sdělení získá CzechFoodChem Award. Jednacími jazyky symposia jsou čeština, slovenština a angličtina.

 

Zdroj: http://www.czechfoodchem.cz/