Bezpečnost potravin

Cvičení „Jak na slintavku a kulhavku“

Vydáno: 20. 6. 2012
Autor: SVS ČR

Tisková zpráva SVS z 20. 6. 2012

OIE, Mezinárodní organizace pro zdraví zvířat (Organisation Mondiale de la Santé Animale), informovala na svých stránkách o speciálním simulačním cvičení na zdolávání slintavky a kulhavky, které proběhlo v uplynulém týdnu v obci Květušín v Jižních Čechách. O úspěšnosti cvičení sdělil OIE podrobnosti Milan Malena, šéf Státní veterinární správy.

To, že se nebezpečná nákaza postihující přežvýkavce vyskytla v ČR naposled téměř před 40 lety, neznamená, že lze v bdělosti polevit. Ve Velké Británii v devadesátých letech způsobila tato zavlečená nákaza obrovské škody. Je třeba si uvědomit, že se slintavka a kulhavka stále vyskytuje ve východní Evropě, v Turecku a v řadě jiných zemí. Simulační cvičení proto pořádají veterinární autority nejen všech členských zemí EU, ale samozřejmě všech zemí, které jsou členy OIE.

V čem takovéto cvičení spočívalo, jaký byl účel? Procvičit účinnost krizového plánu a součinnost orgánů státního veterinárního dozoru na úrovni kraje se soukromými veterinárními lékaři, vojenskou veterinární službou, s orgány místní samosprávy a státní správy a členy IZS (Integrovaného Záchranného Systému), tj. zejména s hasiči a policií.

V Květušíně se prověřovala a cvičila identifikace onemocnění, podezření, klinická vyšetření vnímavých zvířat, odběr vzorků, jejich vyšetření, soupis zvířat, hlášení o podezření, popřípadě výskytu. Dále pak uzavření území, usmrcování a likvidace kadáverů, výrobků a čištění a dezinfekce zařízení a objektů. Po „likvidaci“ ohniska pak následné sledování a prohlášení o zdolání nákazy.

Podle Milana Maleny, šéfa Státní veterinární správy, bylo cviční úspěšné a tyto skutečnosti ve své zprávě akceptovala též OIE – Mezinárodní organizace pro zdraví zvířat.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS: www.svscr.cz.

Zdroj:  SVS ČR