Bezpečnost potravin

Cvičení bylo úspěšné!

Vydáno: 26. 6. 2014
Autor: SVS ČR

Tisková zpráva SVS ČR ze dne 25. 6. 2014.

V uplynulém týdnu se ve dnech 17. – 18. 6. uskutečnilo součinnostní cvičení Státní veterinární správy a Armády ČR s námětem „Praktická činnost v místě podezření z nebezpečné nákazy a v primárním ohnisku nebezpečné nákazy s prověřením reálnosti zpracovaného pohotovostního plánu“. Místem cvičení bylo hospodářství vojenských lesů a statků Květušín v Jihočeském kraji.

Cvičení s názvem „Nákaza 2014“ prověřilo připravenost orgánů státního veterinárního dozoru a Armády ČR na řešení mimořádných událostí. To, že je naše republika celé řady nákaz hospodářských zvířat prostá, neznamená, že spíme na vavřínech. Musíme být připraveni!

Hlavními tématy bylo prověřit součinnost orgánů veterinární správy a veterinární služby Armády ČR v případě podezření a potvrzení nákazy slintavky a kulhavky (SLAK) v hospodářství s chovem skotu a při podezření a potvrzení afrického moru prasat (AMP) v hospodářství s prasaty a činnost krajské veterinární správy v případě podezření na AMP u divočáků.

Při cvičení byly prověřeny technické prostředky zásahových skupin Státní veterinární správy (Krizového centra) a veterinární služby Armády ČR při likvidaci ohnisek nebezpečných nákaz. Byl procvičován odběr vzorků na slintavku a kulhavku a na africký mor prasat a jejich transport na vyšetření do národní referenční laboratoře (NRL) ve Státním veterinárním ústavu v Praze (NRL pro diagnostiku SLAK) a Jihlavě (NRL pro diagnostiku AMP).

Cvičení se účastnili: Vojenský veterinární ústav Hlučín (jeho zásahová skupina a skupina laboratorní diagnostiky), Státní veterinární správa a zástupci krajských veterinárních správ pro kraj Ústecký, Plzeňský, Jihočeský, Středočeský, Královéhradecký, Městské veterinární správy Praha a zástupci Ministerstva zemědělství.

Každoročně se takovéto součinnostní cvičení pořádá s cílem ověřit si nikoli „bojeschopnost“, ale schopnost řešit krizové situace. Nákazová situace v naší republice je sice dlouhodobě příznivá, ale při pohledu za hranice je jasné, že je třeba počítat se všemi riziky. Nikoli sice přímo se slintavkou a kulhavkou, byť se stále vyskytuje na hranicích EU, například v Turecku, ale třeba s africkým morem prasat, se kterým jsou stále problémy za východními hranicemi EU a několik případů bylo letos diagnostikováno i v Polsku a Lotyšsku.

Letošní cvičení prokázalo dobrou připravenost řešit možné problémy, a to jak veterinárních odborníků ze Státní veterinární správy, tak i z Armády ČR.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS

Zdroj:  SVS ČR