Bezpečnost potravin

ČR trvá na zachování důvěryhodnosti systému ekologické produkce

Vydáno: 17. 6. 2015
Autor: MZe

Tisková zpráva Ministerstva zemědělství ze dne 16. 6. 2015.

Ministr Jurečka v Lucemburku: Česká republika trvá na zachování důvěryhodnosti systému ekologické produkce 

Ministři zemědělství se sešli na zasedání Rady pro zemědělství a rybářství v Lucemburku. Jedním z hlavních bodů jednání byla ekologická produkce a označování ekologických výrobků. Nařízení o ekologické produkci projednávají pracovní orgány EU už více než rok. Ministři na zasedání dosáhli prvního kroku, tzv. obecného přístupu, po kterém bude následovat vyjednávání s Evropským parlamentem o výsledné podobě návrhu.

„Důsledná kontrola všech subjektů, které se zabývají ekologickým zemědělstvím, je podle nás nezbytná. Přispívá k posílení důvěry spotřebitele, že ekologičtí zemědělci a potravináři dodržují všechny výrobní postupy a pravidla,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka.

V chystaném nařízení EU o ekologické produkci a označování ekologických produktů se totiž počítá s tím, že by rozestup mezi jednotlivými kontrolami mohl být až 30 měsíců. To je pro Českou republiku nepřípustné.

„Kvůli kompromisu jsem byl ochoten přistoupit na podmínku, že pouze podniky, které budou vyhodnoceny jako nízkorizikové, budou kontrolovány jednou za dva roky. Nicméně finální návrh 30 měsíců velmi oslabuje důvěryhodnost kontrolního systému v očích spotřebitelů,“ uvedl ministr Jurečka.

Česká republika dále nesouhlasí s přístupem Rady ke způsobu řešení zjištěné kontaminace bioproduktů zbytky nepovolených látek. Současný návrh totiž stanovuje pouze povinné zahájení vyšetřování původu kontaminace. Dle výsledků tohoto šetření je teprve následně rozhodnuto o případném odebrání certifikátu. Pokud se ale neprokáže zavinění producenta, může být výrobek nadále označován jako bio. Z dostupných statistik však vyplývá, že příčina kontaminace se podaří prokázat jen ve zlomku případů.

„Podporujeme takový přístup, který zajistí kontrolu v průběhu celého produkčního procesu. Chceme nastavit mechanismy okamžitého odebrání certifikátu bio v případě, kdy se najdou zbytky nepovolených látek, aby byla kontrola co nejefektivnější,“ uvedl Jurečka.

Česká republika se v této oblasti kloní k názoru Komise, kdy pro zachování důvěry a zájmu spotřebitelů o biopotraviny je nezbytné stanovit jasný limit nálezu zbytků nepovolených látek, nad který nebude možné takový produkt nikde v EU označit za bio.

Z výše uvedených důvodů ČR nemohla obecný přístup podpořit.

Hynek Jordán
tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

Zdroj: MZe