Bezpečnost potravin

ČR součástí kontrolního plánu EU pro med a ryby

Vydáno: 12. 1. 2016
Autor: SZPI

Tisková zpráva SZPI ze dne 11. 1. 2016.

Odběr a laboratorní analýzu celkem devadesáti vzorků medu a sto šedesáti tří vzorků ryb v ČR v r. 2015 spolufinancovala Evropská unie. Kontrola se uskutečnila v rámci koordinovaného kontrolního plánu (KKP) EU pro uvedené komodity. Při akci probíhající v celém roce 2015 dozorové orgány v členských státech EU odebraly celkem 2237 vzorků medů určených ke konzumaci a 3906 vzorků ryb. Odběr a analýzu vzorků EU hradila České republice do výše 17 100 EUR.

Cílem KKP je zvýšit porozumění, proč dochází k nárůstu nekalých praktik a podvodnému jednání u uvedených komodit. KKP se vyznačuje sjednoceným odběrem vzorků a analytických metod, které zúčastněné země aplikují po určité období a výsledky je tak možné plnohodnotně porovnat a vyhodnotit.

Dle předběžných výsledků nejčastějším prohřeškem u medů odebraných v členských státech EU je nesprávně uvedený botanický původ (7% z hodnocených vzorků) – tj. nesprávně označení rostliny nebo rostlin, odkud pyl pochází – a med falšovaný cukernými roztoky (6%). U nezpracovaných a zpracovaných ryb analýzy v členských státech EU potvrdily u šesti procent hodnocených vzorků, že obchodní označení neodpovídá biologickému druhu ryby. Významná část z nesprávně označených ryb připadá na tresku obecnou a různé druhy štikozubců.

V ČR se do akce aktivně zapojila Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) a Státní veterinární správa s tím, že garantem a administrátorem byla SZPI.

Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva – tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633  
Zdroj: SZPI