Bezpečnost potravin

ČR dostane z Evropského námořního a rybářského fondu přes 31 milionů EUR

Vydáno: 16. 6. 2014
Autor: MZe

Tisková zpráva Ministerstva zemědělství ze dne 13. 6. 2014.

Česká republika dostane z Evropského námořního a rybářského fondu na léta 2014 až 2020 přes 31 milionů EUR

Evropská komise rozdělila finanční prostředky vyčleněné pro Evropský námořní a rybářský fond (ENRF) na období let 2014 až 2020. Z celkové částky více než 5,7 miliard EUR pro všechny členské státy EU půjde do České republiky 31 108 015 EUR.

Peníze přidělené ČR budou rozděleny na udržitelný rozvoj akvakultury, na zpracování ryb a uvádění na trh ve výši 28 455 000 EUR, na kontrolu a vynucování v částce 700 000 EUR a na sběr dat 1 953 015 EUR. Kontrola a vynucování a sběr dat jsou v ENRF zařazeny nově. Zaměřují se na podporu realizace reformované Společné rybářské politiky všemi členskými státy Unie.

Částka přidělená na udržitelný rozvoj akvakultury je srovnatelná s objemem peněz vyčleněným Evropským rybářským fondem na léta 2007 až 2013 a dokonce tuto částku překročila. „Považuji za úspěch našeho vyjednávacího týmu, že se nám pro Česko podařilo získat objem dotačních prostředků o 1 348 325 EUR vyšší oproti minulému období,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka.

Výše spolufinancování ze státního rozpočtu ČR je 25 % a celkový objem finančních prostředků na období let 2014 až 2020 tak dosáhne 37 940 000 EUR. Tyto peníze půjdou na financování projektů z Operačního programu Rybářství 2014 až 2020 v souladu s Víceletým národním strategickým plánem pro akvakulturu.

Připravovaný operační program podpoří především inovace, produktivní investice do rybochovných zařízení s cílem posílení konkurenceschopnosti akvakultury, dále investice do recirkulačních akvakulturních systémů s cílem zvýšení produkce sladkovodních ryb v ČR, ale také vstup začínajících rybářů do odvětví akvakultury nebo vysazování úhoře říčního do řeky Labe a řeky Odry. Podpořeno bude rovněž zpracování ryb a jejich uvádění na trh.

Hynek Jordán
ředitel Odboru komunikace MZe

Zdroj:  Ministerstvo zemědělství