Bezpečnost potravin

ČOI zakázala na trhu výrobek připomínající potravinu

Vydáno: 24. 11. 2022
Autor: ČOI

Tisková zpráva České obchodní inspekce


Fotografie výrobku: ČOI

Česká obchodní inspekce zjistila, že na tuzemském trhu je výrobek, který může být zaměnitelný s potravinou a může znamenat zvýšené riziko pro osoby se sníženými rozpoznávacími schopnostmi, zejména pro děti. Jedná se o napodobeninu hroznového vína z plastu, která se nabízí pod názvem EUROPALMS Green grapes with leaves, číslo modelu 83309251.

Česká obchodní inspekce zjistila, že na trhu v České republice je spotřebitelům nabízen výrobek, který může být zaměnitelný s potravinou a může znamenat zvýšené riziko pro osoby se sníženými rozpoznávacími schopnostmi, zejména pro děti. Jedná se o napodobeninu hroznového vína z měkkého plastu, název EUROPALMS Green grapes with leaves. Hrozen má délku 22 cm, šířka u listů 10 cm, směrem ke konci hroznu se zužuje na 4, 5 cm. Výrobek je bez obalu, k hroznu je upevněn pomocí plastové úchytky papírový štítek s textem: 83309251 – 1 pc, EUROPALMS Green grapes with leaves, EAN 4026397455496 Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer str. 5, 97297 Waldbuettlbrunn, Germany, www.steinigke.de.

Výrobek nesplňuje požadavky na bezpečný výrobek z hlediska rizika a bezpečnosti pro ochranu zdraví spotřebitele (dle § 3 odst. 1 písm. d) zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků) a je nebezpečný svou zaměnitelností s potravinou (dle § 2 odst. 1 písm. h) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele).

Kontrolovaný výrobek není potravinou, má však tvar, barvu, rozměry a vzhled, které mohou způsobit, že osoby se sníženými rozpoznávacími schopnostmi, zejména malé děti, jej mohou zaměnit s potravinou, malou část výrobku spolknout a ta se může zachytit v hrtanu a zablokovat dýchací cesty.

Česká obchodní inspekce uložila hospodářskému subjektu stáhnout tento nebezpečný výrobek z trhu. Produkt byl nahlášen kontaktnímu bodu na Ministerstva průmyslu a obchodu a informace o něm byly zveřejněny v systému Safety Gate.

Informace o výrobku:

Název výrobku: EUROPALMS Green grapes with leaves
Druh/číslo modelu   83309251            
EAN:  4026397455496               
Identifikační údaje distributora: www.euroking.cz, 1. máje 14, 460 07 Liberec
Identifikační údaje obchodníka: ANTALON s.r.o., Mochovská 535/38, 198 00 Praha 9 – Hloubětín,
                                                   IČ 25960920      
Země původu:  Německo

Zdroj: ČOI