Bezpečnost potravin

Codex Alimentarius řeší limity pro melamin, arzén a olovo

Vydáno: 7. 3. 2012
Autor: Převzato z Agronavigator.cz

Melamin, arzén a olovo budou hlavním tématem jednání Kodexového výboru pro kontaminanty v potravinách (CCCF), které se bude konat 26. – 30. března v Maastrichtu.

Melamin v tekuté kojenecké výživě
Melamin se stal pojmem po incidentu s kontaminovaným kojeneckým mlékem v Číně v r. 2008.
V r. 2010 CCCF zpracoval návrh „Maximální množství (ML) melaminu v tekuté kojenecké výživě“ a zaslal jej k dalšímu schvalovacímu procesu Kodexové komisi (CC). Několik zemí však nesouhlasilo se stanovenými hodnotami, protože i samotnou migrací z obalového materiálu se může do potraviny dostat množství překračující limit
Tento měsíc má dojít k opakovanému jednání o ML vyvolanému USA a návrh má být posunut k přijetí CC. Je navrhován limit 0,15 mg/kg pro tekutou kojeneckou výživu (určenou k přímé konzumaci). Stanovený limit bere v úvahu některé národně schválené migrační limity.
ML je založen na limitu stanoveném pro práškovou kojeneckou výživu určenou k rekonstituci. Je zahrnuta i možnost částečné migrace melaminu z obalového materiálu během skladování. Navržený limit neznamená ohrožení zdraví.
Podnikatelé však chtějí o výši limitu ještě diskutovat.
Arzén v rýži
Dále CCCF hodlá posunout čínský návrh maximálního limitu pro arzén v rýži ze čtvrtého procesního kroku do osmého. Avšak USA doporučují další sběr dat z oblastí produkujících rýži (nejen z Číny a Japonska), a sice celkový obsah i množství anorganického arzénu. Také má být zřejmé, z jakého druhu rýže vzorky pocházejí (paddy, loupaná, leštěná apod.). USA podporují záměr vytvořit „kód pro praxi zaměřený na snížení hladiny anorganického arzénu“, protože existují pěstitelské i zpracovatelské postupy vedoucí ke snížení.
Snižování arzénu vařením rýže patří jen k doplňkovým krokům, o nichž mají být spotřebitelé informováni.
Otázka znovu-posouzení limitu pro olovo
CCCF zvažuje posouzení širšího spektra potravin. Pracovní skupina vedená odborníky z USA zatím zpracovává materiál, doporučující opětovné posouzení ML olova v konzervovaném ovoci a zelenině. Podle USA by se nemělo jednat o zeleninu jinou než kořenovou a hlízovou, maso a minerální vody. Vzhledem ke značnému množství práce a nedostatku nových podkladů, by se činnost v současné době neměla zaměřovat na „revizi kódu pro praxi pro prevenci a snižování kontaminace olovem“.
EU Food Law, 2012, č. 522, s. 11-12
Související informace:
AZ-slovník: Melamin
AZ-slovník: Arsen
AZ-slovník: Olovo