Bezpečnost potravin

Co “zajímavého” hygienici objevili v některých pražských restauracích v listopadu?

Vydáno: 28. 12. 2023
Autor: HSHMP

Ilustrační obrázek

Silně znečištěné zásuvky pracovního stolu nebo špinavou přípravnu potravin.

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen “HSHMP) letos v listopadu provedla celkem 209 kontrol provozoven poskytujících stravovací služby. Jedná se o provozovny typu restaurace, stánky, bufety, cukrárny, zaměstnanecké jídelny nebo stravovací provozy v zařízeních sociálních služeb. To je o 71 víc než ve stejném období předchozího roku. I když většina provozoven při kontrolách obstála, našly se i v listopadu takové, které dobrou vizitku svému oboru nedělají. Za zjištěné nedostatky musela HSHMP udělit finanční sankce za celkových 163 000,- Kč. Ve srovnání s listopadem 2022 je letošní částka o 18 500,- Kč vyšší.

Graf č. 1:

Zdroj: HSHMP – časové období: listopad 2023

A co v listopadu patřilo mezi nejzávažnější pochybení?

Mnozí provozovatelé si neuvědomují, jak důležité je dodržování zásad správné hygienické praxe pro prevenci potenciálních zdravotních problémů konzumentů. Jinak by totiž nebylo možné, aby v některých podnicích personál přecházel takové nálezy, jakými jsou například plesnivé těsnění chladícího zařízení v kuchyni, porušená podlaha se zašlou špínou, znečištěná stěna za sporákem v kuchyni nebo nevhodné skladování potravin. Mezi vůbec nejotřesnější listopadové poznatky pražských hygieniků však patří znečištěné chladící zásuvky pracovního stolu pro skladování potravin v kuchyni a špína v přípravně potravin. Zmiňované nálezy níže v této zprávě ilustrují názorné fotografie, ale pohled na mnohé z nich je pro skutečně otrlé povahy. Za tyto a mnohé další přestupky jsou pak hygienici nuceni udělovat finanční sankce. Primárně jde však hygienické službě o to, aby personál chápal důvody dodržování daných zásad, které jsou dány především evropským právem. Proto je součástí každé kontroly také poučení a připomenutí důležitých zásad eliminujících možné zdravotní komplikace pro návštěvníky provozoven.

V listopadu patřily mezi nejčastější pochybení proti pravidlům správné hygienické praxe:

nedostatky v ochraně potravin a pokrmů před kontaminací;
nedostatky v provozní hygieně;
nedostatky ve stavebně technických požadavcích na potravinářské prostory;
nedostatky v dodržování postupů na zásadách HACCP;
nedostatky v označování rozpracovaných pokrmů;
nedostatky ve skladování potravin.

Graf č. 2:

Zdroj: HSHMP – časové období: listopad 2023

Stručná statistická tabulka s počty kontrol, výšemi sankcí – jednotlivá období roku 2023:

Zdroj dat: HSHMP – stav k 30. 11. 2023

Hygienici šetří podezření na zdravotní obtíže způsobené konzumací pokrmu v zařízeních veřejného stravování

Tento rok v listopadu pražští hygienici šetřili 12 podezření na zdravotní obtíže zákazníků provozoven po požití pokrmu, o 1 víc než v listopadu roku 2022. Šetřením se nakonec jako oprávněných ukázalo 7 těchto případů.

Lidé mající podezření, že jim zdravotní obtíže způsobila konzumace nějakého jídla v provozovně stravovacích služeb mohou od letošního roku své podněty pražské hygienické stanici hlásit prostřednictvím speciálního formuláře umístěného na internetových stránkách HSHMP.

Nedostatků si všímá široká veřejnost

Pro práci hygienické služby je důležitá úzká spolupráce s veřejností: lidé si mnohdy sami i laickým pohledem všimnou nedostatků v konkrétní provozovně. Mnozí z nich pak informují o situaci pražskou hygienickou stanici. Na základě podnětu v listopadu hygienici v Praze zkontrolovali 22 provozoven, o 2 víc než ve stejném období předchozího roku.  Lidem ponejvíce vadila nedostatečná provozní hygiena a stavebně technický stav provozoven stravovacích služeb.

Vybrané fotografie z konkrétních kontrol HSHMP za listopad 2023 – zdroj fotografií: HSHMP

Foto č. 1 – porušená podlaha v kuchyni se zašlou špínou

Foto č. 2 – plesnivé těsnění chladícího zařízení v kuchyni

Foto č. 3 – znečištěné chladící zásuvky pracovního stolu pro skladování potravin v kuchyni

Foto č. 4 – znečištěná stěna za sporákem v kuchyni

Foto č. 5 – špína v přípravně a nevhodné skladování potravin

Přehled HSHMP v listopadu 2023 kontrolovaných provozoven

V Praze 28. 12. 2023
HSHMP, odbor hygieny výživy a předmětů běžného užívání


Zdroj: HSHMP