Bezpečnost potravin

Co vlastně jíme? V květnu začne roční studie Národní individuální spotřeba potravin v ČR (NISP26)

Vydáno: 3. 4. 2023
Autor: Centrum zdraví, výživy a potravin SZÚ

Foto: Shutterstock

V květnu 2023, po 20 letech od posledního podobného projektu, začne rozsáhlá roční studie „Národní individuální spotřeba potravin v ČR“. 

Bude se hodnotit nutriční profil osob v naší populaci, expozice (příjem živin) a zdravotní rizika. Lze očekávat velmi zajímavé výsledky, protože  poslední studie se konala před 20 lety. Sběr dat začne 1. 5. 2023 a potrvá celý rok, a to mezi respondenty ze všech sociálních skupin a z celého spektra věku. Zapojí se asi 3000 osob od 1 roku do 75 let.

Data budou využita pro kotrolní orgány (OOVZ, SVS, SZPI). Zajímavé srovnání poskytně jistě i s dalšími zeměmi v EU. Studie vychází z Akčního plánu, z Usnesení vlády, ze dne 16. března 2022 č. 200, „o Akčním plánu realizace Strategie bezpečnosti potravin a výživy 2030“.

Studii financuje MZ ČR a realizuje SZÚ (CZVP).

Podívejte se na jednoduchou infografiku.

Inforgrafika - Národní individuální sptřeba potravin
InforgrafikaNárodní individuální spotřeba potravin

prof. J.Ruprich, CZVP SZÚ, 1.4.2023

Zdroj: Centrum zdraví, výživy a potravin SZÚ