Bezpečnost potravin

Co se má dělat a co se dělá pro prevenci dětské obezity

Vydáno: 5. 11. 2019
Autor: Společnost pro výživu

Článek publikovaný v časopise "Výživa a potraviny 5/2019

Abstrakt
Cílem je shrnout aktuální strategie a akční plány pro prevenci dětské obezity. Jejich podstatou jsou politická doporučení a cíle k vytváření antiobezigenního prostředí, podporujícího chování bránící vzniku dětské obezity. Popisujeme Evropský akční plán proti dětské obezitě 2014–2020, Akční plán AP2b – Prevence obezity v rámci Národní strategie Zdraví 2020, a dokument WHO Skoncování s dětskou obezitou. U prvních dvou se zabýváme rovněž jejich průběžným hodnocením. Český plán není na rozdíl od ostatních zaměřen specificky na dětskou obezitu, a jeho praktické plnění je přesouváno na jiné plány Zdraví 2020. Ztrácí se tím přehlednost, jasné vymezení zodpovědnosti za cíle i akcent na dětskou obezitu. Celkově ale je dobrá shoda a uvedené dokumenty zahrnují prakticky všechny akční oblasti důležité pro zastavení nárůstu dětské obezity.

Autoři článku: Doc. MUDr. Jindřich Fiala, CSc., MUDr. Lucie Kotalová, Mgr. Pavlína Kaňová, Ph.D., Ústav ochrany a podpory zdraví, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno

 

Celý článek (PDF) 

Zdroj: Společnost pro výživu

 

 

Výživa a potraviny č. 5/2019