Bezpečnost potravin

Co se děje za hranicemi?

Vydáno: 4. 3. 2013
Autor: SVS ČR

Tisková zpráva SVS ČR ze dne 2. 3. 2013.

Státní veterinární správa pozorně monitoruje nejen nákazovou situaci v ČR, ale i v okolních zemích. Však k jejím základním úkolům patří „monitorování a udržování příznivé nákazové situace zvířat a veterinární ochrana státního území České republiky.“

Z přehledu vyskytnuvších se nákaz za poslední týden vyplývá, že v okolních zemích se vyskytují stále problémy s řadou nákaz, které se u nás v současnosti nevyskytují (například u nás není tuberkulóza skotu, vzteklina, slintavka a kulhavka, anthrax, tj. sněť slezinná či infekční anémie koní nebo klasický mor prasat).

V Německu byl zaznamenán v několika případech výskyt tuberkulózy v chovech skotu, ve Francii infekční anémie koní, v Itálii katarální horečka ovcí, v Polsku virová hemorhagická septikémie u ryb, v Lotyšsku klasický mor prasat u černé zvěře, v Rumunsku stále zaznamenávají infekční anémii koní a vzteklinu. V Turecku, které aspiruje na členství v EU, je stále řada ohnisek slintavky a kulhavky, dále pseudomor drůbeže (Newcastleská choroba drůbeže), mor malých přežvýkavců, vzteklina a vyskytuje se též anthrax.

Z uvedeného je zřejmé, že je na místě být stále obezřetní při uskutečňovaném obchodu jak s živými zvířaty, tak produkty, potravinami živočišného původu. Znamená to jisté varování i pro cestující do rizikových oblastí, zejména do zemí mimo EU.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS

Zdroj: SVS ČR