Bezpečnost potravin

Co se děje s potravinami při přípravě pokrmů

Vydáno: 6. 5. 2009
Autor: berankova1

Jak zacházet s potravinami při přípravě pokrmů, aby byla zajištěna jejich hygienická nezávadnost, dobrá stravitelnost a využitelnost i obsah živin. Kniha autorky doc. Ing. J. Dostálové, CSc..

Publikace je zaměřena na získání informací jak zacházet s potravinami při přípravě pokrmů, aby byla zajištěna jejich hygienická nezávadnost, dobrá stravitelnost a využitelnost i obsah živin (bílkovin, tuků, sacharidů, minerálních látek) i látek ochranných (zejména vitaminů) a dále jak žádoucím způsobem ovlivnit jejich senzorické vlastnosti (chuť, vůni, barvu, texturu i celkový vzhled).

V krátkém úvodu je zdůrazněn vliv výživy (stravování) na lidské zdraví a uveden výklad některých odborných termínů. Dále je popsána předběžná úprava potravin, jednotlivé postupy při tepelné úpravě potravin (vaření, dušení, pečení, opékání, grilování, smažení, pražení a mikrovlnný ohřev), použití nízkých teplot (chlazení a mražení) a změny, ke kterým při nich dochází. Je dán návod, jak podpořit žádoucí změny a potlačit změny nežádoucí tak, aby pokrm měl vysokou výživovou, hygienickou a senzorickou hodnotu.  Do textu je zařazena i kapitola o výhodách a nevýhodách konzumace syrové stravy. Pozornost je věnována i dohotovování pokrmů – ochucování (solení a kořenění), zahušťování, úpravě na talíři, volbě správné teploty.

Publikace přináší základní znalosti o tom, jak připravovat pokrmy chutně a při tom zdravě. Tyto znalosti by měl mít každý, kdo pečuje o své zdraví, protože správná výživa se na zdravotním stavu člověka významně podílí.

(Autorka doc. Ing. Jana Dostálová, CSc., nakladatelství Forsapi, Nutrilitera, 2008)