Bezpečnost potravin

Co je biolinie?

Vydáno: 28. 7. 2005
Autor:

BIOLINIE® je nová značka biopotravin pro všechny, kteří se chtějí nejen zdravě, ale také chutně stravovat a kterým není lhostejný stav našeho životního prostředí. Biopotraviny jsou vyrobené ze surovin a za podmínek, které jsou v souladu s ekologickým zemědělstvím.

Ekologické zemědělství jako legislativně uznaný způsob hospodaření omezuje či zakazuje používání škodlivých látek a postupů zatěžujících životní prostředí a zvyšujících riziko kontaminace potravního řetězce. To znamená, že při výrobě biopotravin nebyla použita chemická hnojiva, syntetické látky, chemické konzervanty ani žádná umělá barviva a dochucovadla či jiné nepřirozené postupy.

 

Hlavními zásadami ekologického zemědělství je hospodařit co nejšetrněji ve vztahu k životnímu prostředí a produkovat co nejkvalitnější potraviny s minimálním obsahem škodlivých látek. Tento způsob hospodaření není založen na intenzitě, to znamená, že cílem není „vyrobit“ co největší množství potravin. Ekologické zemědělství dává přednost ochraně zdraví člověka a kvalitě potravin před kvantitou. Cílem je nabídnout zákazníkovi nutričně i senzoricky kvalitní výrobky, při jejichž produkci byla dodržována určitá ekologická, etická a hygienická pravidla.

 

Tato pravidla stanovuje Zákon č. 242/2000 Sb. o ekologickém zemědělství. V souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie od 1. 5. 2004 dochází k integraci zemědělství do společné zemědělské politiky EU. Tím pádem se příslušná legislativa ČR slučuje s Nařízením Rady (EHS) č. 2092/1991 ze dne 24.6.1991.

 

Každý ekologický zemědělec, zpracovatel a výrobce biopotravin je podroben kontrole, kterou provádí nezávislá kontrolní organizace KEZ, o.p.s. (Kontrola ekologického zemědělství –www.kez.cz). Tato kontrola spotřebiteli zaručuje dodržení všech zásad ekologického zemědělství.

 

 Hlavními cíli ekologického zemědělství jsou:

– udržet a zlepšit dlouhodobou úrodnost půdy a její ekologickou funkci tím, že je zvyšován obsah organické hmoty a humusu v půdě

– zabránit znečištění pocházejícímu ze zemědělského podnikání, odpady jsou zpracovávány na organická hnojiva

– pracovat v uzavřeném systému, využívat místní zdroje a udržovat ztráty na minimální úrovni

– nabízet potraviny s vysokou nutriční hodnotou, bez cizorodých látek

– co nejméně používat neobnovitelné zdroje energie (neužívat syntetická minerální hnojiva a přípravky na ochranu rostlin)

– vytvořit humánní a etické podmínky pro hospodářská zvířata, které zároveň odpovídají jejich fyziologickým potřebám – tzv. welfare

– udržovat tradiční ráz kulturní zemědělské krajiny

 

Proč preferovat biopotraviny?

Víte, že s průmyslově vyráběnými potravinami ročně běžně sníme několik kilogramů chemických látek? Jedná se o tzv. „éčka“, která výrobci přidávají do konvenčních (běžně vyráběných) potravin, aby tím vylepšili jejich chuť, vůni, vzhled nebo trvanlivost. Právě konzumace (většinou nevědomá) těchto cizorodých látek zatěžuje lidský organizmus, tyto látky se v něm kumulují a mohou být příčinou různých alergií a jiných onemocnění u dětí i dospělých.

 

Pokud nechcete konzumovat chemické náhražky, zajímá vás původ potravin a také nejste lhostejní ke svému životnímu prostředí, kupujte biopotraviny, protože:

– biopotraviny neobsahují žádné chemické látky, protože při jejich výrobě nejsou používána umělá hnojiva, pesticidy ani chemické látky vylepšující barvu, chuť či vůni

– biopotraviny neobsahují geneticky modifikované organismy, jsou GMO-free

– při jejich produkci v ekologickém zemědělství není znečišťován vzduch, půda a voda chemickými pesticidy a umělými hnojivy

– ekologické zemědělství je mnohem přátelštější k životnímu prostředí a přírodě

– při ekologickém hospodaření jsou neustále doplňovány organické živiny do půdy, šetrně se také zachází s vodními zdroji

– cena biopotravin je ve skutečnosti nižší než u konvenčních potravin. Jejich cena v obchodech je sice o 20-30 % vyšší než cena běžných potravin, přesto nás však vycházejí v konečném důsledku levněji, protože extenzivní způsob hospodaření (kdy je cílem vyprodukovat co největší množství potravin s co nejnižšími náklady) totiž vyžaduje obrovské zásahy do ekosystému v podobě umělých hnojiv, růstových hormonů a jiných chemických přípravků na hubení plevele atd. Tyto zásahy do přírody způsobují řadu ekologických katastrof, jejichž odstraňování je placeno z našich daní, ale nepromítá se do ceny konvenčních potravin. Toto si bohužel neuvědomují lidé, kteří tvrdí, že biopotraviny jsou drahé. Ve skutečnosti je to tak, že biopotraviny vyjdou levněji státní pokladnu, a v konečném důsledku i naše peněženky.

– volba biopotravin je volbou nižších nákladů

– navíc biopotraviny výborně chutnají !

 

 Jak poznat biopotraviny?

Biopotraviny poznáme podle grafického znaku BIO na obalu. Také může být přímo v názvu potraviny uvedeno „bio“ nebo „eko“ nebo údaj o ekologickém, organickém, biologickém nebo přírodním způsobu zemědělské výroby (např. „Produkt ekologického zemědělství“). Takto mohou být označeny pouze potraviny, na které kontrolní orgán vydal osvědčení o biopotravině.

Výkonem kontroly nad výrobci a distributory biopotravin je zákonem pověřena společnost KEZ, o.p.s. (Kontrola ekologického zemědělství, obecně prospěšná spol.) se sídlem v Chrudimi. Smyslem a cílem této kontroly je zajistit oprávněné zájmy spotřebitelů biopotravin a zajistit ochranu ekologických podnikatelů, výrobců biopotravin a osob uvádějících tyto potraviny do oběhu před nekalou konkurencí.

 

Jaké biopotraviny nabízíme?

Vzhledem k tomu, že poptávka po biopotravinách a náročnost spotřebitelů stále narůstá, připravili jsme pro své zákazníky novou řadu biopotravin BIOLINIE®. Jedná se o na našem trhu novou a svým sortimentem ojedinělou řadu produktů pocházejících výhradně z kontrolovaného ekologického zemědělství od tuzemských i zahraničních dodavatelů. Všechny biopotraviny byly pečlivě vyhodnoceny sortimentní komisí a byly pro Vás vybrány produkty opravdu vysoké kvality (TOP výrobky ve své kategorii). Současný sortiment biopotravin čítá více než 40 produktů a tento sortiment bude nadále rozšiřován.

Biopotraviny z naší nabídky se vyznačují kromě vysoké kvality i nadstandardní úrovní obalů a navíc výborně chutnají „chutí své skutečné přírodní podstaty“. Naším zájmem je umožnit zákazníkům, aby našli ve svých obchodech potraviny, které jsou zdravé, bez chemie, zároveň dobře chutnají a jsou získávány v souladu se životním prostředím. To vyplývá i z našeho sloganu:

„ZDRAVÍ – CHUŤ – EKOLOGIE“.

 

Kde je koupíte?

Biopotraviny značky BIOLINIE® nabízí v současné době téměř všechny obchodní řetězce (BILLA, HYPERNOVA, vybrané prodejny ALBERT, drogerie DM, COOP, brzy to bude i INTERSPAR, GLOBUS, KAUFLAND), výrobky lze zakoupit v řetězci prodejen ALBIO – zatím jen na Smíchově, ve speciálních obchodech se zdravou výživou, v tzv. bioprodejnách a ve volné obchodní síti.

 

Více na www.biolinie,cz