Bezpečnost potravin

Co hygienici v říjnu objevili v pražských restauracích? Mastnotu na stropě, znečištěné podlahy, regály, stroje, mrazáky a i potraviny neznámého původu

Vydáno: 23. 11. 2022
Autor: HSHMP

Výsledek kontrol Hygiemické stanice hlavního města Prahy

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen “HSHMP”) nadále pokračuje v pravidelných kontrolách podniků poskytujících stravovací služby. Stále se totiž ukazuje, že tyto kontroly HSHMP jako místně a věcně příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví jsou nadále s ohledem na ochranu zdraví spotřebitelů velice důležité. I v měsíci říjnu letošního roku HSHMP při celkem 186 kontrolách v restauracích, kavárnách a dalších podobných podnicích objevila praktiky, které jsou nepřípustné. Za zjištěné přestupky proti správné hygienické praxi hygienici vyměřili 26 finančních sankcí v celkové výši 166 100,- Kč.

Ilustrační obrázek

Od začátku roku do konce října dosáhla prozatím celková částka uložených sankcí sumy 1 301 700,- Kč.

Zdroj dat: HSHMPZdroj dat: HSHMP – časové období: říjen 2022

Na základě podnětů od veřejnosti pražští hygienici v říjnu provedli 17 kontrol, nejvíce si lidé stěžovali na nedostatečnou provozní hygienu.

Pět kontrol se v říjnu uskutečnilo v souvislosti s výskytem zdravotních potíží zákazníků po konzumaci pokrmů. Ve dvou případech se šetření ukázalo jako důvodné.

Jak dokládají vybrané fotografie z kontrol (níže v tomto příspěvku), část personálu a provozovatelů některých podniků nadále zodpovědný přístup podceňuje: mastnota na stropě s viditelnými úkapy mastnoty, znečištěná podlaha a regály v kuchyni, znečištěný kuchyňský nástroj a mrazící zařízení, skladované potraviny neznámého původu, potraviny skladované ve znečištěných chladících zařízeních – to jsou jen příklady těch nejzávažnějších říjnových přestupků. Všechny však ve svém důsledku mohou ohrozit zdraví konzumentů.

V říjnu patřily mezi nejčastější zjišťovaná pochybení nedostatky v následující oblastech:

provozní hygieně;
ochraně potravin a pokrmů před kontaminací;
označování rozpracovaných pokrmů;
skladování potravin;
obecných požadavcích na potravinářské prostory.

Zdroj dat: HSHMP – časové období: říjen 2022


Vybrané fotografie z konkrétních kontrol za září 2022

Foto č. 1:  nedostatky v provozní hygieně – mastnota na stropě v kuchyni s viditelnými úkapy mastnoty

Foto č. 2: nedostatky v provozní hygieně – znečištěná podlaha a regály v kuchyni

Foto č. 3: nedostatky v provozní hygieně – znečištěný nářezový stroj

Foto č. 4: nedostatky v provozní hygieně – znečištěné mrazící zařízení

Foto č. 5: skladované potraviny neznámého původu v znečištěném mrazícím zařízení

Foto č. 6: nevhodné skladování potravin v znečištěném chladícím zařízení

Foto č. 7: potraviny neznámého původu, nevhodně skladované v namraženém a znečištěném mrazícím zařízení
Zdroje fotografií: HSHMP

Seznam provozoven kontrolovaných HSHMP v říjnu 2022

V Praze 23. 11. 2022

Odbor hygieny výživy a předmětů běžného užívání HSHMP


Zdroj: HSHMP