Bezpečnost potravin

Clinoptilolit: potravina nového typu

Vydáno: 4. 2. 2004
Autor:

Řada studií naznačuje, že clinoptilolit absorbuje toxiny vytvářené plísněmi v živočišných krmivech a zvyšuje absorpci nutričních látek u dobytka, prasat a jiných zvířat. Ve Velké Británii se vyhodnocuje bezpečnost clinoptilolitu jako doplňku stravy pro člověka.

Dříve než lze v Evropě uvést na trh nový výrobek, musí se důkladně prověřit z hlediska bezpečnosti. Ve Velké Británii provádí vyhodnocování potravin nového typu nezávislý výbor vědců ustavený Úřadem pro bezpečnost potravin (Food Safety Agency, FSA) pod názvem Advisory Committee on Novel Foods and Processes (Poradní výbor pro potraviny a procesy nového typu, ACNFP). ACNFP obdržel od Eurenica Environmental Ltd. žádost o schválení clinoptilolitu jako doplňku stravy.

Eurenica Environmental Ltd. navrhuje prodávat clinoptilolit jako doplněk stravy ve formě kapslí. Clinoptilolit je přirozeně se vyskytující zeolit sopečného původu, který vznikl před miliony let. V současné době se používá pro čištění pitné vody a jako aditivum do živočišných krmiv. Nezávadnost clinoptilolitu jako doplňku stravy se bude posuzovat podle nařízení (ES) č. 258/97 týkajícího se potravin nového typu a přísad pro potraviny nového typu.

První diskuse k žádosti o schválení clinoptilolitu se uskuteční na schůzi ACNFP dne 4. 2. 2004. Do 2. 2. 2004 se mohly do sekretariátu ACNFP zasílat jakéhokoliv připomínky k žádosti.

Clinoptilolit patří do skupiny zeolitů. Zeolity jsou krystalické aluminosilikáty. Vzhledem k tomu, že jde o přirozeně se vyskytující minerál, je obtížné určit jeho přesné složení, neboť existují různé variace. Číslo CAS (Chemical Abstracts Service) clinoptilolitu je 12174-10-3.
        
Naleziště clinoptilolitu se vyskytují po celém světě, např. v USA, na Kubě, v Itálii, Řecku, Ukrajině a Japonsku. Euremica Environmental Ltd. importuje clinoptilolit v současné době výhradně z naleziště v Duaringa, Queensland, Austrálie. Jde o naleziště o velké čistotě clinoptilolitu a na rozdíl od řady jiných nalezišť obsahuje jen malá množství olova. V případě, že se budou v budoucnosti používat alternativní zdroje, bude se samozřejmě znovu přísně prověřovat kvalita zdroje tohoto minerálu.

V EU je schváleno používat clinoptilolit sopečného původu jako aditivum (kategorie “plnidla, prostředky proti spékání a koagulanty”) v krmivech pro prasata, králíky a drůbež, a to v koncentraci 20 000 mg/kg. Clinoptilolit tvoří základ protiprůjmového léku “Enterex”, který v roce 1995 schválil kubánský úřad pro kontrolu léčiv.

Největší toxikologické studie byly provedeny s clinoptilolitem a zeolitem A, který je velmi rozšířen v detergentech pro domácnost.

Navrhovaný název pro kapsle clinoptilolitu je Zeolife®. Každá kapsle bude obsahovat 250 mg mikronizovaného clinoptilolitu. Prodávat se bude v tubě obsahující 120 kapslí. Denní dávka bude 4 kapsle (tj. 1 gram; 2 kapsle ráno, 2 večer). Doporučuje se kapsle konzumovat pravidelně jako součást vyvážené stravy k podpoře zdraví člověka.
Více informací o clinoptilolitu zde.
www.foodsafetytoday.com