Bezpečnost potravin

Členské státy souhlasí s plánem Komise ke zjištění podvodů na trhu s potravinami

Vydáno: 22. 2. 2013
Autor: berankova1

Tisková zpráva Evropské komise ze dne 15. 2. 2013.

Koňské maso: Členské státy souhlasí s kontrolním plánem Komise ke zjištění podvodů na trhu s potravinami

Na mimořádném setkání Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat (SCoFCAH), organizovaném Evropskou komisí, členské státy schválily koordinovaný plán zveřejněný komisařem pro zdraví a ochranu spotřebitele Tonio Borgem 13. 2. 2013.

Komisař Borg řekl: „Vítám okamžité schválení plánu členskými státy a žádám o značné úsilí k identifikaci jasného obrazu a sledu případů. Spotřebitelé očekávají od  EU, národních úřadů a všech kdo jsou zapojeni v potravinovém řetězci, že jim poskytnou veškeré potřebné zabezpečení stejně jako informace, co mají na svých talířích.

Tento plán, spolufinancovaný Evropskou komisí, se může okamžitě rozběhnout na dobu 1 měsíce (a může být prodloužen o další dva měsíce) a zahrnuje dva kroky:

  • Prokázání přítomnosti nedeklarovaného koňského masa v potravinách: v posledních dnech oficiální kontroly v některých členských státech odhalily chyby v marketingu potravin: určité potraviny obsahovaly koňské maso, které nebylo deklarované v seznamu složek a jména výrobků se vztahovala výhradně k přítomnosti hovězího masa. Plán předvídá kontroly především na úrovni maloobchodu, u potravin obsahujících hovězí maso a směřujících ke konečným spotřebitelům. Kontroly mají zjistit přítomnost neoznačeného koňského masa (celkový počet vzorků napříč Unií má být  2250). Podle současných předpisů EU, pokud název potraviny svědčí pouze o přítomnosti hovězího masa, ačkoli je přítomný i jiný druh masa, jedná se o klamání a porušení legislativy. Stejně tak, jestliže přítomnost koňského masa není uvedena v seznamu „složení“ výrobku, pak značení výrobku neodpovídá legislativě Unie pro označování potravin.
  • Detekce možných reziduí fenylbutazonu v koňském mase: plán předpokládá testování 1 vzorku z každých 50 t koňského masa. Členské státy zveřejní minimálně 5 testů. Fenylbutazon je veterinární léčivo, jehož používání u zvířat (včetně koní) zapojených do  potravinového řetězce, je zakázáno.

Plán zajistí pravidelné podávání zpráv o výsledcích kontrol Komisi, jako např.  i informace o odběru vzorků, typech analýz a následných kontrolách. V případě pozitivních nálezů vztahujících se ke  koňskému masu, státy, jejichž zvířat se to bude týkat, a v kterých byla úředně schválena porážka, budou také ohlášeny. Všechny tyto informace budou také zahrnuty do Systému rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF, Rapid Alert System for Food and Feed) tak,  aby mohly být okamžitě použity úřady členských států.

Více informací:  http://ec.europa.eu/food/food/rapidalert/index_en.htm

Zdroj:  http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-109_en.htm