Bezpečnost potravin

Činnost SVS ČR v oblasti kontrol potravin živočišného původu v roce 2023

Vydáno: 15. 5. 2024
Autor: ÚZEI

Foto: Shutterstock

Česká potravinářská společnost z. s. a Ústav zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI) Vás zvou na odbornou akci pořádanou v rámci potravinářských úterků, která se koná dne 28. 5. 2024 od 14:30 hod. v Klubu techniků na Novotného lávce č. 5, v Praze 1, v místnosti č. 318 ve 3. p. na téma:

„Činnost SVS ČR v oblasti kontrol potravin živočišného původu v roce 2023“

Přednášející
MVDr. Zuzana Slámová
Ústřední veterinární správa SVS, ČR

ABSTRAKT

Úřední kontroly produktů živočišného původu prováděné Státní veterinární správou v roce 2023 byly v souladu s Jednotným integrovaným víceletým vnitrostátním plánem kontrol ČR stanoveným na období 2020–2023, a to v rámci kompetencí stanovených zákonem o potravinách. Samotné kontrolní kompetence potravin živočišného původu jsou vymezeny zejména veterinárním zákonem, zákonem o potravinách, zákonem o ochraně spotřebitele a zákonem o ochraně označení původu a zeměpisných označení (tedy široká škála kompetencí od prvovýroby po maloobchod).

Cílem úředních kontrol potravin živočišného původu v roce 2023 bylo stejně jako v předchozích letech zajištění účinného dozoru nad dodržováním hygienických pravidel ve všech fázích produkce, zpracování a distribuce potravin živočišného původu, a tím vytvořit předpoklady pro bezpečnou produkci těchto potravin. Počet kontrol v oblasti potravin živočišného původu v loňském roce meziročně mírně vzrostl. Veterinární inspektoři provedli více než 40 700 kontrol, zhruba o 500 více než v roce 2022. V roce 2023 byly rovněž provedeny mimořádné kontrolní akce zaměřené na drůbeží maso, drůbeží polotovary a vejce původem z třetích zemí.

Soustavná veterinární kontrolní činnost a její výsledky na úseku hygieny potravin živočišného původu včetně výsledků mimořádných kontrolních akcí zaměřených na kontrolu potravin původem ze třetích zemí neodhalily systémové a závažné porušení právních předpisů.

Účast na přednášce je bezplatná a bez předchozí registrace.

Zdroj: ÚZEI