Bezpečnost potravin

Cín v konzervovaných potravinách podle zprávy FSA

Vydáno: 25. 11. 2002
Autor:

Úřad pro potravinové standardy Velké Británie (FSA) zveřejnil zprávu, podle které je množství cínu nalezené v potravinách konzervovaných v plechovkách nižší než před 5 lety a nižší než limitní hladina 200 mg/kg, kterou uvádí Nařízení o potravinách – 1992.

Bylo testováno 400 vzorků výrobků na bázi rajčat a jiné zeleniny a ovoce, přičemž v 99,5 % byla zjištěna koncentrace cínu pod 200 mg/kg. Limit byl překročen jen u jednoho vzorku špaget v rajčatové omáčce (Heinz organic spaghetti in tomato sauce, červenec 2002) a jednoho vzorku angreštu. Distributoři těchto výrobků byli informováni a výrobky byly staženy z prodeje. V obchodech a v tisku bylo prezentováno varování spotřebitelům.
Konzervované potraviny v plechovkách jsou považovány za největší zdroje (94 %) cínu z potravin. Existovalo již mnoho případů, kdy cín způsobil u citlivých osob žaludeční potíže (podle FSA řada výrobků na bázi rajčat s obsahem přes 300 mg/kg byla stažena z prodeje). Avšak současné výsledky ukazují, že ve většině konzerv je obsaženo méně než 10 mg cínu/kg. V porovnání s rokem 1997 je to podstatně nižší úroveň a je to vysvětlováno tím, že se u kyselých potravin používají většinou lakované plechovky. Expozice průměrného a velkého konzumenta konzervovaného ovoce a zeleniny je daleko pod bezpečnostním limitem stanoveným JECFA (120 mg/osobu/den, pro osobu o hmotnosti 60 kg). Poslední šetření zjistila, že průměrný dospělý spotřebitel přijme 3,6 mg cínu/den a velký spotřebitel 7,5 mg/den.
Food Process., 71, 2002, č. 10, s.8