Bezpečnost potravin

Cíl Komise: Vyhodnocení vlivu směsí endokrinních disruptorů

Vydáno: 12. 9. 2011
Autor: Ing. Irena Suková

Kromě shromažďování údajů o účincích, výskytu a používání jednotlivých endokrinních disruptorů se Komise zaměří na zkoumání účinků a výskytu určitých směsí těchto látek.

Komise ve své čtvrté zprávě ze srpna 2011 vyhlásila záměr systematického zkoumání a posouzení endokrinních disruptorů, z hlediska jejich nežádoucího účinku nejen jednotlivě, ale i ve směsi. Jedná se o látky, které negativně ovlivňují systémy žláz s vnitřní sekrecí. Na základě tohoto zkoumání by měla být doplněna legislativa podobně, jako v případě rámcových nařízení týkajících se chemických látek (REACH, č. 1907/2006/ES) a nařízení o ochraně rostlin (Plant Protection Products Regulation, č. 1107/2009/ES). Při vytváření jmenovaných předpisů byl rovněž posuzován účinek určitých látek vyskytujících se ve směsích. Účinek směsí reziduí určitých pesticidů v potravinách a krmivech se posuzuje podle nařízení 1107/2009/ES, účinek směsí biocidních látek se posuzuje podle směrnice 98/8/ES.
Základní studie zahrnující současný stav endokrinních disruptorů v jednotlivých zemích EU i mimo EU by měla být brzy dokončena.
EU Food Law, 2011, č. 498, s. 8-9
Předcházející informace:
Global assessment of the state-of-the-science of endocrine disruptors
V r. 2009 zřídila Komise portál věnovaný endokrinním disruptorům.