Bezpečnost potravin

Chronické chřadnutí jelenovitých: riziko pro EU

Vydáno: 18. 1. 2017
Autor: KM EFSA

Úřad EFSA informuje o výskytu nemoci chronického chřadnutí jelenovitých v Norsku a navrhuje opatření.

Chronické chřadnutí (CWD) se s největší pravděpodobností dostane na území Evropské unie prostřednictvím volně žijících jelenovitých (jako jsou sobi a losi), kteří jsou přepravováni nebo volně přecházejí z Norska do Švédska a Finska.  

Vědecký panel EFSA pro biologická rizika (BIOHAZ) určil rozsah monitoringu a další opatření pro prevenci zavlečení a šíření onemocnění do EU a v rámci EU. Odborníci také vyhodnotili nové důkazy o možném ohrožení zdraví veřejnosti.  

Co je CWD?  

CWD (Chronic wasting disease, chronické chřadnutí) je vysoce nakažlivé a smrtelné onemocnění mozku zvířat patřící do skupiny známé jako transmisivní spongiformní encefalopatie (TSE).  

Původně se myslelo, že toto onemocnění se vyskytuje výhradně u jelenů, wapiti a losů v Severní Americe a v Jižní Koreji, ale v dubnu a v květnu 2016 bylo onemocnění zjištěno u volně žijícího soba a u volně žijícího losa v Norsku. Poprvé tak byla nemoc zaznamenána v Evropě a u sobů ve volné přírodě.  

Závěry: riziko pro veřejné zdraví a opatření  

Vědci úřadu EFSA upozorňují na to, že lidé žijící v oblastech, kde se nachází nemocná zvěř, možná konzumují infikované maso. V současné době však neexistuje žádný vědecký důkaz, že lidé mohou onemocnět po konzumaci masa infikovaných zvířat.  

Stanovisko EFSA navrhuje tříletý monitorovací systém v osmi zemích ke zjištění přítomnosti onemocnění. Manažerům rizika EFSA nabízí řadu možných opatření pro prevenci a kontrolu onemocnění, jejichž cílem je snížení kontaktu mezi zvířaty, snížení populační hustoty jelenovitých a zvýšení povědomí o tomto onemocnění. 
 

Zdroj:  EFSA