Bezpečnost potravin

Chráníme rostliny v Evropě: karty pro průzkum výskytu škůdců jsou nyní i digitální

Vydáno: 5. 5. 2020
Autor: KM EFSA

EFSA představil digitalizované karty pro sledování karanténních organismů

První sada karet škůdců rostlin EFSA je nyní dostupná v jednoduchém interaktivním formátu. Deset z 28 existujících karet, které jsou určené jako pomůcka členským státům při plánování provádění každoročních průzkumů výskytu karanténních organismů, bylo zveřejněno jako „mapy příběhů“ (story maps) na internetových stránkách EFSA. Karty jsou kompatibilní také s mobilními zařízeními.

Obsah karet odpovídá současným mezinárodním standardům a je nezbytný pro provádění každoročních průzkumů výskytu škůdců. Patří sem aktuální informace o rozšíření škůdců, spektru hostitelů, biologických a rizikových faktorech a dostupných detekčních a identifikačních metodách.

Karty jsou součástí souboru nástrojů v oblasti škůdců rostlin, který zahrnuje karty pro provádění každoročních průzkumů výskytu škůdců a významné dokumenty související se všemi škůdci, jako jsou obecná vodítka pro provádění průzkumů a informace o vhodných softwarových nástrojích.

Zbývajících 18 karet bude připraveno během letošního roku. V příštích letech bude galerie dále rozšiřována o další karty.

 

Zdroj: EFSA