Bezpečnost potravin

Chilled Foods. Comprehensive Guide

Vydáno: 28. 4. 2004
Autor:

Chilled Foods. Comprehensive Guide / Edited by Mike Stringer, Colin Dennis.-2. vyd., Boca Raton : CRC press, 2000. - 486 s., ISBN 0-8493-0856-9

Publikace se zabývá faktory, které ovlivňují bezpečnost chlazených potravin v průběhu celého výrobního cyklu, tj. při přípravě surovin, zpracování, distribuci a prodeji v obchodní síti. Druhé vydání je rozšířeno o kapitoly zaměřené na výběr surovin. Je diskutován nejnovější vývoj v oblasti legislativy. Jsou hodnoceny mikrobiologické, chemické, fyzikální a biochemické faktory, které ovlivňují senzorickou přijatelnost chlazených výrobků. Vývoj v oblasti výroby, distribuce a prodeje potravin v průběhu posledních 40 let výrazně ovlivnil náš životní styl. Komodita chlazené potraviny se mezi spotřebiteli těší stále větší oblibě, vzrůstá její podíl na tržbách v obchodech i provozovnách závodního a veřejného stravování. Zajištění bezpečnost chlazených výrobků musí být pro výrobce, distributory a prodejce základní prioritou jejich podnikatelské činnosti.
Více informací o publikaci včetně obsahu je k dispozici zde.
Publikace byla zakoupena v rámci projektu Informačního centra pro bezpečnost potravin při Ústavu zemědělských a potravinářských informací.
Po zpracování do fondu Knihovny ÚZPI bude čtenářům přístupná pod signaturou D 90963.