Bezpečnost potravin

Chemické látky v plastových kojeneckých lahvích

Vydáno: 14. 6. 2012
Autor: Markéta Houdková

Identifikace a kvantifikace chemických sloučenin, které se uvolňují z plastových kojeneckých lahví.

Dnes se objevuje na trhu široká škála kojeneckých lahví. K jejich výrobě se využívá mnohem více plastových materiálů než v minulosti, což je přímým důsledkem zákazu používání bisfenolu A (BPA).

Mezi plastové náhražky, které se masivně rozšířily na evropském trhu, patří např. polypropylen (PP), silikon, polyamid (PA), nový ko-polyester pod obchodním názvem „Tritan“ a polyethersulfon (PES). U těchto materiálů mohou chemické látky přecházet jako monomery do potravin. Protože děti mají nižší tělesnou hmotnost než dospělí, je u nich vyšší expozice k potravinám přicházejícím do styku s plasty, a proto je důležité ověřit možné příčiny zdravotních problémů. 

Celkem bylo analyzováno 277 kojeneckých lahví z různých materiálů, zakoupených v zemích Evropské unie, v Kanadě, Švýcarsku a v USA. Lahve byly podrobeny zkoušce konvenční migrace při teplotě 70°C po dobu 2 hodin. Výsledky testu ukázaly, že lahve vyrobené z PP a silikonu vykazují větší množství migrujících látek. Z PP lahví se uvolnilo přes 65% alkanů (3500 µg/kg) a 17% derivátů benzenu (113 µg/kg). Některé sloučeniny, jako např. změkčovadla, estery a antioxidanty, se objevovaly pravidelně u více materiálů. Byly nalezeny i takové látky, které se nemohou řadit na seznam pozitivních sloučenin. Ve 4% lahví byl zjištěn 2,6-di-isopropylnaftalen (DIPN) v množství 25 µg/kg, dále 90% lahví obsahovalo 2,4-di-tert-butylfenol v množství 400 µg/kg. V PA lahvích byl detekován a kvantifikován dokonce i bisfenol A (BPA). Rovněž lahve vyrobené ze silikonu vykazovaly přítomnost některých složek, které většinou pocházely z barviv, např. benzofenon nebo diisopropylnaftalen (DIPN), jehož údajný původ může být z příbalových instrukčních letáků.

Ačkoliv bylo provedeno mnoho studií týkajících se uvolňování chemických látek z plastových lahví pro kojence, je stále nedostatek údajů o materiálech nahrazujících plasty. Zůstává tedy otázkou, zda jsou tyto náhražky bezpečné.

Identification and quantification of the migration of chemicals from plastic baby bottles used as substitutes for polycarbonate
Food Additives and Contaminants, 29, 2012, č. 3, s. 469-480
Objednávka kopie článku