Bezpečnost potravin

Chemické kontaminanty v potravinovém řetězci

Vydáno: 30. 1. 2004
Autor:

Dne 19. 2. 2004 se v Readingu ve Velké Británii koná seminář, který je zaměřen na nejnovější poznatky v oblasti kontaminace potravin.

Seminář se bude zabývat  především problematikou pesticidů, semikarbazidu, akrylamidu, mykotoxinů, kontaminantů z životního prostředí a reziduí veterinárních léčiv. Přednášet budou přední odborníci z Úřadu pro potravinové standardy (Food Standards Agency), Centrální vědecké laboratoře (the Central Science Laboratory), Služeb pro výzkum (Marchwood Scientific Services), University v Readingu, University v Surrey a Služeb pro výzkum při Universitě v Readingu (Reading Scientific Services Ltd)  
Seminář organizuje nezisková organizace Food Knowledge & Know-how (FKK), která byla založena v r. 1999 a je podporovaná britským Ministerstvem zemědělství (DEFRA). Cílem FKK je zprostředkovat přístup k nejlepším dostupným technologiím i pro malé a středně velké potravinářské firmy. FKK poskytuje konzultantské služby, technickou pomoc a zajišťuje odborná školení pro odborníky z potravinářského průmyslu. FKK ve spolupráci s Universitou v Readingu zabezpečuje provoz výzkumného centra. FKK je tak zcela ojedinělé centrum, na jehož činnosti se podílejí čtyři významné britské instituce z oblasti potravinářského výzkumu:
University of Reading School of Food Biosciences – jedna z nejvýznamnějších a největších universit v oblasti potravinářského výzkumu a technologie
Reading Scientific Services Ltd (RSSL) – přední dodavatel kontraktů z oblasti vědy a analytických služeb pro potravinářský a nápojový průmysl
Food Industry Training -Reading (FIT-R) – zabezpečuje školení pro potravinářský průmysl na celoevropské úrovni prostřednictvím kurzů, seminářů a tvůrčích dílen
International Food Information Service (IFIS) – nezávislá nezisková organizace, která produkuje klíčové mezinárodní databáze pro potravinářský průmysl, výzkum a otázky výživy.   
http://www.fkk-reading.co.uk/