Bezpečnost potravin

Charta udržitelné výroby krmiv a krmných směsí

Vydáno: 22. 10. 2021
Autor: ÚKZÚZ

Informace ÚKZÚZ

Český segment výrobců krmiv a krmných směsí, pod záštitou Spolku pro komodity a krmiva a s podporou resortů MZe, MŽP a MPO, v roce 2021 inicioval národní Chartu udržitelné výroby krmiv a krmných směsí.

Další informace naleznete na www.udrzitelnekrmivo.cz

 

Zdroj: ÚKZÚZ