Bezpečnost potravin

Charakterizace medu vyprodukovaného v České republice

Vydáno: 6. 11. 2020
Autor: Společnost pro výživu

Článek publikovaný v časopise Výživa a potraviny 5/2020


Foto: Shutterstock

Společnost pro výživu publikovala původní práci s názvem „Charakterizace medu vyprodukovaného v České republice“ v časopise „Výživa a potraviny“ 5/2020.

Abstrakt
Charakteristika medu je nezbytná pro hodnocení kvality či botanického původu neznámých vzorků. Tato studie prezentuje fyzikálně-chemické vlastnosti a pylový profil 163 medů (snůška 2019) získaných přímo od českých včelařů. Hodnocení zahrnovalo stanovení základních parametrů: elektrická vodivost, aktivita diastázy (DN), obsah hydroxymethylfurfuralu (HMF), kyselost, obsah vody, sacharózy, glukózy, fruktózy a minoritních oligosacharidů. Pro získání informací o botanickém původu byl zjištěn mikroskopicky pylový profil. Většina vzorků (95 %) splnila všechny legislativní parametry. Medy byly charakteristické nízkým obsahem HMF (průměr 4,6 mg/kg), nízkým obsahem sacharózy (průměr 0,6 g/100 g) a vysokou aktivitou diastázy (průměr 23 °DN). Celkem bylo ve vzorcích zjištěno 21 druhů pylu. Výsledky studie ukazují na dobrou kvalitu medu vyprodukovaného v České republice.

Autoři:
Ing. Vojtěch Kružík, Ph.D., Ing. Adéla Grégrová, Ph.D., Ing. Dalibor Titěra, CSc., MVDr. Matej Pospiech, Ph.D., doc. Ing. Helena Čížková, Ph.D.,
Ústav konzervace potravin, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Výzkumný ústav včelařský, s.r.o., Dol, Ústav hygieny a technologie potravin rostlinného původu, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

 

 

Zdroj: Společnost pro výživu