Bezpečnost potravin

Český pivní festival na Letné pod dozorem pražských hygieniků

Vydáno: 21. 5. 2018
Autor: HSHMP

Informace Hygienické stanice hlavního města Prahy o kontrole dodržování hygienických pravidel na festivale

Velká gastronomická akce nesoucí název Český pivní festival 2018, která se v těchto dnech koná na pražské Letné, je pod dozorem pražských hygieniků. Ti se zaměřili na kontrolu dodržování hygienických pravidel. „Cílem našich kontrol na tomto typu akcí je prověřit, zda lidé nejsou vystavování zvýšeným zdravotním rizikům při konzumaci jídel či nápojů,“ říká ředitel pražské hygieny Jan Jarolímek. Pražští hygienici neponechali nic náhodě a detailně u vybraných stánků nabízejících sortiment teplých i studených pokrmů a alkoholických i nealkoholických drinků prověřili dodržování zásad správné hygieny.

„Zaměřili jsme se jednak na dodržování provozní a osobní hygieny, tak i na dodržování správné technologie zacházení s potravinami,“ upřesňuje šéf pražských hygieniků Jarolímek a detailně popisuje průběh jejich kontroly: „Zajímalo nás, zda stánky mají přívod pitné tekoucí teplé a studené vody z vodovodního řadu, a rovněž napojení na kanalizační řad hlavního města Prahy. Zkoumali jsme i zařízení pro mytí rukou obsluhy stánků. Šlo o to, aby umyvadla nebo barelová pitná voda s výpustí disponovala prostředky na mytí rukou v podobě tekutého mýdla a vhodnými prostředky pro osušení rukou jakými jsou třeba papírové ručníky. Dále jsme se zaměřili také na to, zda při manipulaci s potravinami a pokrmy personál používal předepsané jednorázové rukavice či jiné, k tomu určené pomůcky jako jsou třeba kleště nebo naběračky“.

 
FOTA 2 – 4: pražští hygienici na místě prověřovali dodržování provozní a osobní hygieny


Zdroj: HSHMP


Zdroj: HSHMP

 
Zdroj: HSHMP

To však není zdaleka vše, co pražští hygienici kontrolovali. „V rámci této kontrolní akce se naši lidé zaměřili také na vybavení stánků, tj. zda tyto stánky mají dostatečný počet chladících a mrazících zařízení pro úschovu potravin dovezených v chlazeném a mraženém stavu. Zajímal nás také počet výdejních ohřívacích zařízení pro uchování teplých pokrmů, stejně tak teplota těchto pokrmů. Pečlivě jsme překontrolovali rovněž data použitelnosti nebo minimální trvanlivosti potravin a pokrmů a způsoby značení alergenů. Bez povšimnutí pak nezůstalo ani okolí stánků, způsob nakládání s odpady i stav hygienických zařízení pro návštěvníky a personál včetně toalet,“ doplňuje Jarolímek. 

FOTA 5 – 7: vynechána nebyla ani kontrola dodržování správné technologie zacházení s potravinami

 
Zdroj: HSHMP


Zdroj: HSHMP
 Zdroj: HSHMP      

A výsledek? Tentokrát pro provozovatele jednotlivých stánků dopadla kontrola hygieniků dobře, žádné porušení platných předpisů nebylo na místě pražskou hygienou zaznamenáno. To přesto neznamená, že by provozovatelé nyní mohli ze své odpovědnosti polevit. Právě naopak. Kontroly pražských hygieniků na akcích podobného typu budou v jarních a letních měsících dál pokračovat. Bezpečnost a zdraví konzumentů je třeba hlídat neustále. „Našim primárním cílem během kontrolní činnosti není represe a z toho plynoucí udělení sankcí. Právě naopak. Během kontrolní činnosti se provozovatelům snažíme prakticky vysvětlit důvody nutnosti hygienické předpisy dodržovat. Pro pořadatele podobných akcí pořádáme také vzdělávací akce s cílem šíření osvěty hygienických pravidel. Finanční sankce ukládáme ve skutečně odůvodněných případech. Je dobře, že v předmětném případě jsme k tomuto opatření přistoupit nemuseli,“ uzavírá šéf pražských hygieniků Jarolímek a zároveň zve všechny zájemce na bezplatný seminář, který pražská hygiena pro širokou veřejnost pořádá ve středu 13. června 2018 od 16 hodin ve své hlavní budově v Rytířské ulici 12 v Praze 1 – více o akci zde:
http://hygpraha.cz/dokumenty/pozvanka-na-bezplatnou-prednasku-pro-poradatele-jednorazovych-akci-3631_3631_161_1.html.

V Praze dne 21. 5. 2018 

RNDr. Jan Jarolímek, Ph.D., MBA
ředitel

Zdroj: HSHMP