Bezpečnost potravin

Český modrý mák získal evropskou ochrannou známku „Chráněné zeměpisné označení“

Vydáno: 11. 2. 2021
Autor: EK

EK přijala prováděcí nařízení o zápisu názvu "Český modrý mák" do rejstříku CHZO.

Foto: Shutterstock

Evropská komise přijala PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/147, ze dne 2. února 2021 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Český modrý mák“ (CHZO)).

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
Prováděcí nařízení komise (EU) 2021/147 bylo vyhlášeno v Úředním věstníku Evropské unie dne 9. února 2021.

Chráněné zeměpisné označení (CHZO) / Protected geographical indication (PGI)

Chráněné zeměpisné označení (CHZO) – jde o název regionu, určitého místa nebo výjimečně i země, který se používá k označení zemědělského produktu nebo potraviny pocházející z tohoto regionu, místa nebo země, mající určitou jakost, pověst nebo jinou vlastnost, kterou lze přičíst tomuto zeměpisnému původu a jejíž produkce, zpracování nebo příprava probíhá ve vymezené zeměpisné oblasti. 

 

Více informací o Chráněném zeměpisném označení – viz eagri.cz

Zdroj: Úřední věstník Evropské komise