Bezpečnost potravin

České cechovní normy a co nabízejí spotřebitelům a výrobcům

Vydáno: 29. 1. 2018
Autor: ÚZEI

Odborná akce se koná v rámci potravinářských úterků dne 30. 1. 2018.

Česká potravinářská společnost a Ústav zemědělské ekonomiky a informací
Vás zvou na odbornou přednášku Ing. Dany Gabrovské, Ph.D. na téma

 “České cechovní normy a co nabízejí spotřebitelům a výrobcům”.

První  potravinářský úterek  roku  2018  je  věnován  systému českých cechovních norem, které spravují Potravinářská komora ČR a Česká technologická platforma již dva roky. Normy obsahují řadu složek a parametrů a jejich systém nabízí řešení, které by mohlo pozvednout kvalitu českých potravin.

Bližší informace: pozvánka 

 
Abstrakt
Potravinářská komora České republiky a Česká technologická platforma pro potraviny spravuje již dva roky systém českých cechovních norem pro kvalitní potraviny. V roce 2017 byl tento systém zařazen na seznam dobrovolných národních značek kvality, přesněji dobrovolný systém certifikace zemědělských produktů v souladu s požadavky Sdělení Komise – Obecné zásady osvědčených postupů EU k dobrovolným systémům certifikace pro zemědělské produkty a potraviny (2010/C 341/04).

Systém českých cechovních norem je odpovědí výrobců potravin a nápojů na dlouhodobé připomínky odborné i spotřebitelské veřejnosti k neexistenci standardů kvality. Po zrušení závaznosti československých státních norem vzniklo faktické legislativní vakuum – tedy i prostor pro nepoctivé výrobce a zejména dovozce a výrobce. Systém českých cechovních norem nabízí řešení, které by opět pozvedlo kvalitu českých potravin a vrátilo jim jejich historické renomé i u spotřebitelů. Celý systém ČCN vychází z bývalých československých státních norem a platných vyhlášek pro jednotlivé komodity.

České cechovní normy jsou vytvářeny ve spolupráci výrobců, zájmových nebo profesních sdružení, úřadů státní správy a vědecko-výzkumných institucí. Správcem českých cechovních norem je Potravinářská komora ČR. České cechovní normy jsou veřejně dostupné na webových stránkách.

České cechovní normy obsahují povinné složky, přípustné a nepřípustné složky, nadstandardní parametry, které definují nadstandard vůči platné legislativě, a daná norma má vždy vyšší kvalitativní parametry než je dáno platnou legislativou pro určitou potravinu.

 

U příležitosti akce připravila Knihovna Antonína Švehly (http://www.knihovnasvehly.cz/), která je součástí ÚZEI,
seznam (rešerši) literatury z fondu na téma „potraviny – normy, jakost, kvalita, legislativa, označování“. Ve fondu je na dané téma velké množství publikací, níže uvedená ukázková rešerše obsahuje výběr z publikací dostupných ve fondu.

Rešerše z katalogu knihovny – seznam publikací (knih, zpráv, norem, atd.).

Rešerše z České zemědělské a potravinářské bibliografie – seznam článků z vybraných českých periodik a sborníků.

 

Zdroj: ÚZEI