Bezpečnost potravin

Česká republika žádá o obnovení statusu země prosté ptačí chřipky

Vydáno: 27. 7. 2021
Autor: SVS

Tisková zpráva SVS

Státní veterinární správa (SVS) zaslala Světové organizaci pro zdraví zvířat (OIE) prohlášení, že je Česká republika bez výskytu vysoce patogenní aviární influenzy (ptačí chřipky). V pondělí 26. července totiž uplynulo 28 dní od ukončení opatření v posledním letošním ohnisku ptačí chřipky na území ČR, které se nacházelo v malochovu drůbeže v Mladé Boleslavi – Čejeticích. Po posouzení deklarace a publikaci na webových stránkách OIE   získá ČR opět status země prosté vysoce patogenní ptačí chřipky. Na základě toho pak může dojít k uvolnění omezeného obchodování s drůbeží a drůbežími produkty se třetími zeměmi (státy mimo EU).

V letošním roce byla na území České republiky postupně vyhlášeno 37 ohnisek ptačí chřipky v chovech drůbeže a jedno ohnisko v chovu ptáků držených v zajetí. První letošní ohnisko bylo potvrzeno 22. ledna v malochovu drůbeže v obci Dlouhá Lhota u Tábora v Jihočeském kraji. Postupně přibylo 37 dalších ohnisek v chovech, která se nacházela jak v neevidovaných malochovech, tak v komerčních chovech.

Poslední ohnisko v Mladé Boleslavi – Čejeticích bylo potvrzeno 18. května. Opatření v tomto ohnisku byla dokončena 28. června (provedení závěrečné dezinfekce). V pondělí 26. července tedy uplynulo 28 dní od dokončení opatření v ohnisku. Podle letos aktualizovaných pravidel OIE může členský stát právě po uplynutí minimálně 28 dní deklarovat změnu nákazového statusu. V minulosti byla lhůta 3 měsíce.

„Věříme, že poté, co Světová organizace pro zdraví zvířat zveřejní na svém webu informaci, že je ČR zemí bez výskytu ptačí chřipky, dojde ze strany třetích zemí v brzké době ke zrušení veškerých omezení bránicích plnému obchodování s drůbeží a ptactvem,“ uvedl ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád.

SVS v tuto chvíli již aktivně oslovuje příslušné autority třetích zemí, které v reakci na výskyt ptačí chřipky v ČR oficiálně oznámily omezení dovozu drůbeže a drůbežích produktů z ČR. Aktuální omezení uplatňovaná třetími zeměmi jsou uvedena na webu SVS.

 

Petr Vorlíček
tiskový mluvčí SVS

Zdroj: SVS

Foto: Shutterstock