Bezpečnost potravin

Česká republika se řadí k zemím s nejnižším počtem registrovaných glyfosátových přípravků v EU

Vydáno: 19. 12. 2017
Autor: ÚKZÚZ

Tisková zpráva ÚKZÚZ ze dne 18. 12. 2017.

Přípravky na ochranu rostlin na bázi glyfosátu mohou být v rámci Evropské unie používány dalších 5 let. Nařízení Komise, které tuto skutečnost stanovuje je aktuálně zveřejněno v Úředním věstníku EU. Použití přípravků na ochranu rostlin, obsahujících účinnou látku glyfosát, je tak povoleno ve všech členských zemích Evropské unie. ÚKZÚZ společně s výrobci čeká v roce 2018 přehodnocení stávajících povolení těchto přípravků.

Odvolací výbor Evropské komise na svém zasedání dne 27. listopadu 2017 kvalifikovanou většinou podpořil obnovu schválení účinné látky glyfosát na dalších 5 let, tj. do roku 2022. Nařízení Komise o obnově schválení glyfosátu bylo zveřejněno v Úředním věstníku EU dne 15.12.2017. Přípravky na ochranu rostlin, obsahující jako účinnou látku glyfosát, jsou podle databáze Evropské komise povoleny ve všech 28 členských zemích Evropské unie.

V České republice je vydáno celkem 30 platných povolení různých přípravků obsahujících tuto látku mimo souběžný obchod.  U 15 dříve povolených přípravků a 28 souběžných přípravků bylo v loňském roce povolení zrušeno. Pro amatérské použití je nyní v ČR povoleno 17 různých přípravků obsahujících glyfosát.

Pro srovnání můžeme uvést, že například ve Velké Británii je podle tamní databáze vydáno 250 povolení pro přípravky obsahující glyfosát a 299 povolení pro přípravky s glyfosátem pro amatérské použití. V Německu je těchto přípravků povoleno celkem 105, pro amatérské použití pak 51. Rakousko má povoleno 49 přípravků na bázi glyfosátu, pro amatérské použití 29.

Většina přípravků obsahujících glyfosát má v České republice povolení platné do 31. prosince 2018. V uvedeném roce proto budou tato povolení přehodnocena v souladu s nařízením Komise. Přehodnocení ze strany ÚKZÚZ obnáší např. posouzení vlivů přípravků na životní prostředí nebo pitnou vodu  podle posledních platných metodik Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA).

 

Informace o průběhu projednávání v EU

Dostupné studie o vlivu na zdraví lidí a životní prostředí byly v první etapě zhodnoceny úřady v Německu, které bylo pro tuto látku zpravodajskou zemí. Poté bylo toto hodnocení posouzeno a připomínkováno odborníky z ostatních členských zemí a rovněž Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA) a Evropským úřadem pro chemické látky (ECHA). Na základě požadavků na odborné podklady a platných kritérií pro schválení účinné látky, stanovených Nařízením EP a Rady (ES) č. 1107/2009, byla dokumentace shledána jako úplná a byl učiněn závěr, že účinná látka na základě výsledků zkoumání splňuje kritéria pro její schválení. Tento závěr znamená, že glyfosát za běžných podmínek a při dodržení návodu k použití nemá škodlivé účinky na zdraví lidí ani nepřijatelné účinky na životní prostředí.

Evropská komise sdělila, že vyzve Evropskou agenturu pro výzkum rakoviny (IARC), aby se vyjádřila k rozdílnému závěru hodnocení studií oproti závěrům Evropského úřadu pro bezpečnost potravin a Evropského úřadu pro chemické látky. Oznámila také, že do jara 2018 bude vypracován legislativní návrh s cílem zvýšit transparentnost, kvalitu a nezávislost vědeckého posuzování látek, například veřejný přístup k nezpracovaným údajům. Avizovala i další návrhy změn právních předpisů zaměřené na posílení správy provádění příslušných studií, které by mohly zahrnovat například zapojení veřejných orgánů do postupu rozhodování o tom, jaké studie musí být pro specifický případ provedeny.


Ivana Kršková, tisková mluvčí

Zdroj: ÚKZÚZ