Bezpečnost potravin

Česká republika již brzy začne vyvážet český slad do Číny

Vydáno: 13. 3. 2018
Autor: ÚKZÚZ

Tisková zpráva ÚKZÚZ ze dne 12. 3. 2018.

Na základě vypracování analýzy fytosanitárních rizik ÚKZÚZ a jejího vyhodnocení z čínské strany proběhla v polovině roku 2017 expertní mise zástupců Číny do České republiky. A právě na základě jejího pozitivního výsledku bylo dnes, 12. března 2018, podepsáno konečné znění protokolu o podmínkách vývozu českého sladu do Číny. Nic tak nebrání podpisu dohody o povolení dovozu sladu do Číny na úrovni ministerstev, které je očekáváno v červnu.

Základy komunikace mezi Čínou a ČR o tomto tématu byly položeny již v roce 2015, kdy byla na podnět českých firem zahájena expertní jednání mezi čínskou a českou národní organizací ochrany rostlin (ÚKZÚZ) o fytosanitárních podmínkách vývozu.

Po vypracování podkladů k provedení Pest Risk Analysis ÚKZÚZ a po vyhodnocení podrobné analýzy fytosanitárního rizika ze strany AQSIQ odsouhlasila čínská strana expertní misí v České republice.

V červnu 2017 mise proběhla v rámci projektů na podporu ekonomické diplomacie a byla organizována českým zemědělským diplomatem v Pekingu Vladimírem Randáčkem ve spolupráci s českým ministerstvem zemědělství, ÚKZÚZ a s finančním přispěním zúčastněných českých firem.

Mise potvrdila kvalitu, bezpečnost i zajištění plnění čínských fytosanitárních požadavků pro vývoz českého sladu do Číny. Česká republika již ve významném množství vyváží do Číny chmel, který je v ČR společně s českým sladem nejvýznamnější surovinou pro vaření piva nejvyšší kvality.

Dnes došlo v prostorách ministerstva zemědělství ČR k historickému podpisu Protokolu o fytosanitárních podmínkách vývozu sladu z ČR do Číny mezi čínskou Ústřední správou pro dozor nad kvalitou, kontrolu a karanténu a Ministerstvem zemědělství ČR, který za českou stranu podepsal ředitel odboru dovozu a vývozu ÚKZÚZ Vladislav Rašovský. Za MZe byl přítomen náměstek ministra zemědělství Jiří Šír a ředitelka odboru bezpečnosti potravin  Jitka Götzová. 

V rámci setkání zástupců čínského a českého fytokaranténního úřadu předala česká strana také podklady pro čínskou analýzu fytokaranténního rizika pro možný vývoz českých třešní a višní do Číny. S ohledem na projevený zájem z čínské strany jej lze považovat za velmi slibný.  

Ivana Kršková, tisková mluvčí

Pozn.
1) Expertní mise  v České republice v červnu 2017
2) AQSIQ – Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine – Generální správa kontroly jakosti, inspekce a karantény Čínské lidové republiky
3) Pest Risk Analysis– analýza fytosanitárních rizik

 

Zdroj: ÚKZÚZ

Foto: Shutterstock