Bezpečnost potravin

Česká databáze složení potravin

Vydáno: 15. 3. 2013
Autor: Převzato z Agronavigator.cz

Přednáška pořádaná v rámci potravinářských úterků se koná dne 26. března 2013, od 14 hod. na Novotného lávce č. 5, v Praze 1, v místnosti č. 315.

Přednášející: Ing. Marie Macháčková, ÚZEI

P O Z V Á N K A

Kontakt:
Ing. Ilona Mrhálková, tel. 222 000 407, e-mail: mrhalkova.ilona@uzei.cz, Ústav zemědělské ekonomiky a informací, 120 56 Praha 2, Mánesova 75