Bezpečnost potravin

Česká chuťovka – značka, která si na nic nehraje

Vydáno: 21. 5. 2015
Autor: www.ceskachutovka.cz

Vyhlášení sedmého ročníku Česká chuťovka 2015 a Dětská chuťovka 2015.

Po šesti úspěšných ročnících se výrobci kvalitních českých potravin budou moci již posedmé ucházet o značku Dobrý tuzemský potravinářský výrobekČeská chuťovka 2015“.  

Značku uděluje vždy na podzim hodnotitelská komise nezávislých odborníků, disponujících vysokým kreditem. Odborným garantem soutěže je Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i., v jehož sídle se každoročně v září hodnocení uskutečňuje.

Nejdůležitějším kritériem, které musí každý přihlášený výrobek splňovat, jsou jeho vysoké chuťové parametry, samozřejmým předpokladem je jeho vysoká kvalita. Neméně důležitou součástí hodnocení je také design výrobku a jeho spotřebitelská využitelnost. Spojením těchto parametrů s českým původem potravin je značka Česká chuťovka zcela nezaměnitelná s jinými oceněními, která jsou v ČR udělována.

Výrobky přihlášené do soutěže o značku „Dětská chuťovka“ by měly být určeny dětem a mládeži ve věku od 6 do 16 let. Hodnotí je pod metodickým vedením odborníků z hodnotitelské komise České chuťovky autentická dětská porota složená z členů Dětské tiskové agentury a studentů SPŠ potravinářských technologií v Podskalské, za jejíž významné podpory se také soutěž koná. Dětští porotci jsou ve svém rozhodování zcela nezávislí a také jejich hodnocení je naprosto nestranné, řídí se pouze svými chuťovými preferencemi.

Za šest let existence se značkou Česká chuťovka může pyšnit již celkem 282 potravin, Dětských chuťovek bylo dosud uděleno 65, přičemž zájem výrobců o jejich získání se rok od roku zvyšuje. 

Letošní 7. ročník soutěže se opět koná pod záštitou pana Milana Štěcha, předsedy Senátu Parlamentu ČR. Předávání ocenění se uskuteční 22. října v historických prostorách sídla Senátu. 
 
Přihlášku i pravidla soutěže, jakož i seznam historicky všech úspěšných výrobců a oceněných potravin, lze nalézt na http://www.ceskachutovka.cz. Českou chuťovku je možné také sledovat na facebooku, kde jsou uveřejňovány aktuální informace a novinky od držitelů ocenění.

Zdroj:  www.ceskachutovka.cz